Nieuws

Coronavirus maatregelen Dinsdag 26 mei 2020

26/05/2020

Beste familieleden en bezoekers,

Hierbij wat nieuws uit ons Woonzorgcentrum. Met betrekking tot de versoepeling van de maatregelen kunnen wij U mededelen dat:
???? Sinds maandag de bewoners zonder begeleider een wandeling kunnen maken in de binnentuinen en op de terrassen. Ook in de gang, waar uw familielid een kamer betrekt, is er een volledige bewegingsvrijheid zonder begeleider, mits voldoende afstand. ????‍??????‍??????‍??????‍??????‍??????‍??
???? Onze kine’s , medewerkers van wonen en leven alsook de ergotherapeuten proberen de bewoners zoveel mogelijk te laten bewegen door individueel begeleide wandelingen te maken met de bewoners in ons park.?????‍??
???? De huisartsen worden vanaf dinsdag 2 juni terug verwacht, momenteel enkel voor een dringend gezondheidsprobleem. ????‍??????‍??De andere opvolgingen blijven door onze coördinerende arts uitgevoerd worden. Dit om het aantal verschillende extrene personen die in ons wzc binnenkomen te blijven beperken. 
???? Onze live- en raambezoeken verlopen vlot. Op de vraag van versoepeling hieromtrent kunnen wij jullie nog geen antwoord geven. Uiteraard zullen wij U onmiddellijk informeren als het Agentschap nieuwe richtlijnen uitvaardigt.
???? Vanaf heden mag er op woensdag (tussen 14u en 18u) vers fruit worden afgegeven worden voor jullie familieleden.
????????????????????????????????????????????????????
We voegen hier nog wel aan toe, dat het steeds mogelijk is geweest en zal blijven dat fruit kan worden besteld intern. De aanrekening is marktconform. Yoghurt kunnen we helaas niet aanvaarden omwille van de noodzakelijke bewaring in een koelkast. 
???? We blijven herhalen bij onze personeelsleden dat ze de regels inzake handhygiëne, beschermingsmateriaal en afstand strikt moeten blijven opvolgen.????????????????

Update coronavirus maandag 18 mei 2020

18/05/2020

Beste familieleden, 

Onze eerste bezoekdag is volop bezig en verloopt vlot. We zien blije gezichten. Het verheugt ons dat we de families terug kunnen ontvangen.

Vanaf morgen, 19 mei 2020, zullen onze pedicure en onze kapster ook terug opstarten mits de naleving van strenge veiligheidsmaatregelen. Er wordt 1 op 1 gewerkt en eenzelfde afdeling per dag.

De huisartsen ontvangen we terug op dinsdag 2 juni. Onze coördinerende arts blijft nadien ook nog een cruciale rol spelen. In afwachting hiervan werken we strikte richtlijnen uit, die we voorleggen aan onze huisartsen.

Bij een bewoner met een besmetting wordt uiteraard alles herbekeken.

 

Geniet nog van deze mooie dag. Wij doen dit alvast ook!

Vriendelijke groeten,

De directie

Update coronavirus vrijdag 8 mei 2020

08/05/2020

Vanaf maandag 11 mei zal er aan de bewoners worden voorgesteld om terug samen te eten en samen een activiteit te doen op de afdeling. Dit zal telkens georganiseerd worden per drie, maximum vier bewoners, met de nodige afstand.

Sinds 21 april zijn we terug gestart met wandelingen buiten, maar dit in de binnentuinen of op de terrassen.

Vanaf volgende week gaan we dit uitbreiden in het park. Iedere bewoner zal vergezeld zijn van een zorgverlener. Behalve op woensdagnamiddag omdat het dan te druk is met de levering van was en andere zaken.

Door de recente bemoedigende cijfers inzake de coronabesmettingen hebben wij besloten om beperkt bezoek toe te laten vanaf maandag 18 mei. U kan hiervoor een afspraak maken via het e-mailadres van de animatie: animatie@olvlourdes.be. De bezoeken gaan door in de brasserie en worden gepland voor: Hof ter Velde op maandag, Hof ter Kamme op dinsdag, Hof ter Linden op woensdag en Hof ter Brugge op donderdag, telkens tussen 10u en 11u30 en tussen 13u30 en 17u. U kan zich aanmelden ter hoogte van de achterzijde van de brasserie. Er zal een veilige afstand gecreëerd worden. Het bezoek kan slechts doorgaan op volgende voorwaarden:

 • Iedereen respecteert maximaal de social distancing;
 • Per bezoekmoment is in de opstartfase voorlopig maximum 1 persoon per bewoner toe-gelaten. De bezoeker is steeds dezelfde persoon. We houden rekening met de voorkeur die de bewoner ons aangeeft en of er al of niet bezoek kan komen. Het diensthoofd van de betrokken afdeling zal u hierover contacteren;
 • Elk bezoek wordt geregistreerd (met aandacht voor de privacyregels);
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als de bezoeker en bewoner, gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek, geen symptomen vertoonden en in de afgelopen 14 dagen niet positief testte;
 • Er is geen bezoek mogelijk bij bewoners met een (vermoedelijke) COVID-besmetting (behoudens uitzondering , bijvoorbeeld palliatieve bewoners);
 • Een correcte handhygiëne is verplicht. Bezoekers ontsmetten hun handen voor en na het bezoek;
 • De bewoners dragen een chirurgisch masker;
 • De bezoekers dragen een mondmasker dat ze zelf meebrengen (stoffen of chirurgisch);
 • De bewoners kunnen voorlopig niet zelf elders op bezoek gaan;

 

 

 • Het bezoek kan max. 30 minuten duren (om iedereen aan de beurt te laten)
 • Fysiek contact is helaas niet mogelijk. Geschenken kunnen ook niet worden doorgegeven. Toiletbezoek is evenmin mogelijk.

Het wordt vast voor iedereen een fijn weerzien! We begrijpen dat de bewoners en de familie reikhalzend uitkijken om elkaar terug te zien. Toch dienen we erover te waken dat de voorwaarden strikt worden gevolgd, aangezien de veiligheid van onze kwetsbare bewoners voorop staat.

De raammomenten lopen gewoon door. Hiervoor kan u ook een afspraak maken via e-mail. Deze zullen doorgaan ter hoogte van de kinéruimte.

Indien er een bewoner met (al dan niet) bevestigde COVID-19 is op een bepaalde gang, dienen de maatregelen voor de bewoners die op deze gang wonen helaas terug verstrengd te worden. Mocht dit het geval zijn zullen we de familieleden van de desbetreffende gang persoonlijk contacteren.

Update coronavirus woensdag 6 mei 2020

06/05/2020

We hebben zo net de resultaten ontvangen van de testen van het personeel.

116 medewerkers testte negatief. 1positief.

Deze medewerker was aan het werk op Hof ter Kamme. We hebben haar reeds naar huis laten gaan.

Het betreffende personeelslid vertoont geen enkel symptoom.

De procedure volgens het Agentschap is dat een asymptomatische zorgverlener , 7 dagen thuis blijft in thuisisolatie. De directie wenst hier verder in te gaan. We voorzien voor deze medewerker aanstaande maandag terug een test. De zorgverlener start pas terug op als de test negatief is.

De families van de bewoners van Hof ter Kamme zullen begrijpelijk ongerust zijn. We kunnen u mededelen dat deze medewerker de veiligheidsmaatregelen perfect heeft opgevolgd . De bewoners stellen het ook allemaal goed.

We dienen u ook mede te delen dat geen enkele bewoner van het huis nog in preventieve isolatie is.

De raamcontacten voorzien vanaf morgen , gaan gewoon door.

Update coronavirus zondag 3 mei 2020

03/05/2020

Gisterenavond zijn de resultaten van de testen binnengekomen. 

Wij zijn blij u te kunnen melden dat iedere bewoner negatief heeft getest op het coronavirus.

Dit is bijzonder goed nieuws en we zijn uiteraard verheugd met het resultaat.

We zijn bijzonder trots op de inspanningen die, wekenlang, gezamenlijk zijn geleverd door onze personeelsleden. 

Het is vanzelfsprekend dat alertheid, waakzaamheid en gedetailleerde opvolging van onze bewoners van toepassing blijft.

Morgen, 4 mei 2020, worden al onze personeelsleden getest. We hopen op een gelijkaardig resultaat. 

Update maatregelen in huis

23/04/2020

Beste familie en vrienden van onze bewoners,

We willen jullie blijven informeren over het reilen en zeilen in ons huis.

Er zijn nagenoeg geen afwezigheden bij het personeel. Zij doen hun uiterste best om een zinvolle dagbesteding aan te bieden aan de bewoners, zodat het gemis van de familieleden een beetje draaglijk blijft. Zo worden er o.a. persoonsgebonden activiteiten georganiseerd, gesprekken en contacten met familie, een nieuwe Weeswijzer vol met leuke spelletjes en puzzels is samengesteld en we zijn terug gestart met wandelingen in de buitenlucht.

Uiteraard kunnen jullie nog steeds komen zwaaien op eender welk moment of een Skype-sessie aanvragen. Een raammoment, met de bewoners die een kamer hebben gelegen aan de binnentuin, kan na afspraak. 

Aangezien onze bewoners, meer dan ooit, extra individueel worden ondersteund, werden de momenten van het brengen van propere was, cadeaus, droge voeding, bloemen... teruggebracht naar 1 moment: namelijk op woensdag tussen 14u en 18u.

Als jullie vragen hebben over het beleid of de gezondheidstoestand van uw familie, aarzel niet om het diensthoofd of de directie te contacteren.

Zoals jullie merken, wij houden de moed erin!

Update richtlijnen in huis

24/03/2020

We proberen jullie via dit platform een zo goed mogelijk beeld te geven van het leven en de werking in ons huis tijdens deze Corona-tijden. 
Misschien is het daarom ook eens goed om de laatste richtlijnen en uitvoeringen daarvan even op een rijtje te zetten: 
????Onze bewoners dienen niet verplicht op de kamers te verblijven. Onze bewoners kiezen zelf of ze dit willen of niet. We stellen wel vast dat heel wat bewoners dit wenselijk achten, dan is dit natuurlijk ook geen probleem. 
????Wandelen in de gang is toegestaan & wordt zelfs aangemoedigd. 
????Een wandeling in de binnentuin of in ons park met begeleiding wordt evenals toegestaan en aangemoedigd. ????????????????
????Samen eten in de living kan zeker ook nog. Onze tafels werden zo geschikt dat de bewoners ruim genoeg van elkaar zitten. 
????De begeleiders wonen en leven, ergotherapeuten & kinesisten zetten zich maximaal & creatief in om activiteiten te organiseren en het sociaal contact hoog te houden. Ook activiteiten met 3 tot 4 bewoners worden nog steeds georganiseerd in de livings.
????Er wordt maximaal ingezet om bewoners met hun familie te laten communiceren via video- en telefoongesprekken, foto’s, opgenomen videoboodschappen, raambezoeken, brieven en kaartjes. 
 

Update regeling was en post

20/03/2020
page1image256

Update coronavirus zondag 15 maart 2020

15/03/2020

Wij staan nauw in contact met alle instanties die ons advies geven en maatregelen opleggen aangaande onze ouderenpopulatie. Er werd vanochtend dan ook beslist alle groepsactiviteiten voor onze bewoners te annuleren. Wij blijven uiteraard maximaal inzetten op individuele momenten en het volbrengen van contacten tussen de bewoner en zijn/ haar familie. Zo kunnen jullie vele foto's terugvinden op de facebookpagina van ons huis, er wordt getelefoneerd, geskypt en 'lekkere, ouderwetse brieven' geschreven. Er worden wandelingen met de bewoner en begeleider georganiseerd, drankjes naar de afdeling gebracht (aangezien de cafetaria gesloten is), geantwoord en gerustgesteld op de vragen die onze bewoners hebben, enz. 

#allentegencorona #oneteam #samensterk

Contact met jouw familielid

15/03/2020

 

Ieder die wenst kan te allen tijde in de brievenbus (buiten) aan het onthaal een kaartje, brief, tekening, enz. komen posten voor zijn/haar familielid. Deze brievenbus wordt dagelijks leeggemaakt & de post diezelfde dag aan de bewoners gebracht.

Wil je liever een videoboodschap maken? Zender 'één' biedt de mogelijkheid om persoonlijke videoboodschappen online door te geven. Deze boodschappen worden dagelijks rond 17u op 'één uitgezonden. Link: www.een.be/eenvoorallen

#allentegencorona #oneteam #samensterk

Update coronavirus donderdag 12 maart 2020

12/03/2020

Beste familie en bezoekers         

 

In de nota van het Agentschap Zorg en Gezondheid, die we woensdag 12 maart om 22u mochten ontvangen, wordt bevestigd dat er een algemeen bezoekersverbod is met ingang van 12 maart 2020 t.e.m. 19 april 2020.

 

Zoals woensdag al aan u is gecommuniceerd, is dit een maatregel die bijzonder ingrijpend is voor de bewoner en de familie, bezoeker.

 

Volgende praktische regelingen werden vanmorgen vastgelegd:

 

 • Op maandag van 18u-19u
 • Op woensdag van 14u-16u
 • Op vrijdag van 14u-16u

 

kan u langskomen voor het ophalen en brengen van de was, het brengen en ophalen van de post, het brengen van versnaperingen en toiletartikelen, enz..

 

De zijingang ter hoogte van de brasserie zal hiervoor geopend worden. Parkeren is uitzonderlijk mogelijk aan de achterzijde van het gebouw, ter hoogte van de brasserie.

We zullen dan deze goederen zo snel als mogelijk aan uw familie bezorgen.

 

Deze donderdagvoormiddag zijn ook reeds de ergotherapeuten, kinesisten en medewerkers van de animatie aan de slag gegaan om hun activiteiten aan te passen.

Deze donderdagnamiddag hebben zij ruim de tijd genomen om al de bewoners op een rustige en serene manier in te lichten over de nieuwe maatregelen. Verder zullen zij nadenken over activiteiten die het contact met de familie in stand kunnen houden. We denken hierbij aan het organiseren van telefoongesprekken, skype-sessies, foto’s via de computer, enz..

Per uitzondering zullen er ook activiteiten in het weekend georganiseerd worden.

We zullen u zo snel mogelijk hierover verder informeren.

 

We hebben al verschillende mails en telefoons gekregen van familieleden over de definitie van mantelzorger.

Hierbij geven we de definitie uit de nota van het Agentschap Zorg en Gezondheid:

“Toegang tot het woonzorgcentrum is enkel mogelijk door medewerkers, externe medische en paramedische hulpverleners (artsen, kinesitherapeuten, apotheker, pedicure, kapper, …), stagiairs, geregistreerde vrijwilligers en mantelzorgers die instaan voor essentiële zorgtaken.”

 

Indien u graag nog meer gegevens wenst, kan u steeds terecht bij:

 

Bea Valckenaers                             diensthoofd Hof ter Velde           beavalckenaers@olvlourdes.be

Jamila Tahri                                     diensthoofd Hof ter Brugge        jamilatahri@olvlourdes.be

Tamara Opsteyn                              diensthoofd Hof ter Linden         tamaraopsteyn@olvlourdes.be

Sonia Loyens                                  diensthoofd Hof ter Kamme        sonialoyens@olvlourdes.be

Eddy Peeters                                   verpleegkundig zorgadviseur     eddypeeters@olvlourdes.be

Suzanne Vergauwen                       Directeur bewonerszorg             suzannevergauwen@olvlourdes.be

Martine Engelen                              Algemeen Directeur                    martineengelen@olvlourdes.be

 

Telefoonnummer:                          02 759 70 50

 

Nuttige website:                             www.zorg-en-gezondheid.be

ondersteund door