Nieuws

Update coronavirus wonesdag 6 januari 2021

06/01/2021

Geachte bewoners, familieleden en bezoekers,

Vooreerst onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar.
Hierbij laten wij  U weten dat de bewoners zijn ingeënt tegen het Covid 19 virus.
Alles is vlekkeloos verlopen.
Het zorgpersoneel heeft de opdracht om grondig te observeren en mogelijke bijwerkingen onmiddellijk te melden.
Zoals in een vorig schrijven vermeld , wordt de tweede inenting geplaatst over 3 weken. Het duurt dan nog 7 dagen vooraleer de bewoners zijn beschermd.
We dienen u zeker te vragen alle veiligheidsmaatregelen nog steeds te blijven volgen.
We sluiten deze dag af met vooral dankbaarheid .

 

Met vriendelijke groeten,
De directie

Update coronavirus donderdag 24 december 2021

24/12/2020
Beste bewoners, familieleden, beste bezoekers
Naar aanleiding van een aantal vragen met betrekking tot het bezoek op Kerstdag geven wij U hierbij de bezoekregeling nog eens opnieuw mee.
????Er is op Kerstdag een extra bezoekdag georganiseerd, geen extra bezoeker. We hebben vrijwilligers gevonden die U op deze dag graag zullen ontvangen. Het is aldus de vaste bezoeker van de maand december die wordt verwacht.
????Op tweede Kerstdag, 26 december 2020, is er een wissel van vaste bezoeker mogelijk. Deze persoon blijft dan de vaste bezoeker tot en met 15 januari 2021.
????De teststrategie die we in ons huis toepassen, houdt in dat er om de twee weken een coronatest van het personeel, de vrijwilligers alsook van de eerwaarde Zusters wordt afgenomen. We vernamen deze ochtend dat alle testen van gisteren negatief waren. Het is voor al onze medewerkers dan ook aangenaam om met zulk goed nieuws te genieten van de kerstdagen in gezinsverband.
????Wat de vaccinatie betreft, hebben we gisterenavond het draaiboek ontvangen van de overheid. We dienen nu concreet onze bestelling te plaatsen in de komende dagen. Onze diensthoofden nemen vandaag of maandag ten laatste contact op met de bewoners of de familie, met de vraag of een vaccinatie gewenst is. De huisartsen worden ook bevraagd om er zeker van te zijn dat er bij de vaccinatie geen risico wordt genomen. Een concrete datum voor de toediening van de vaccinaties is er nog niet. Dr. Lore Wittevrongel, onze coördinerend arts zal de inenting uitvoeren. In de documenten van de overheid staat wel duidelijk vermeld dat er gedurende 2 weken geen besmettingen in het Woonzorgcentrum mogen zijn vooraleer de vaccinaties kunnen worden toegediend. Laat ons dan ook hopen dat we het huis tot dan nog coronavrij kunnen houden. Wij rekenen ook op U en vragen U om de veiligheidsmaatregelen strikt toe te passen.
??We herhalen de aandachtspunten tijdens uw bezoek:
• Voelt u zich ziek: stel uw bezoek uit
• Handen ontsmetten bij het betreden van de afdeling alsook bij het binnen- en buitengaan van de kamer. Er zijn handontsmetting dispensers ter hoogte van iedere bewonerskamer voorzien.
• We verwachten dat u alles ontsmet wat u heeft aangeraakt. Aan het onthaal krijgt u hiervoor materiaal mee.
• Draag steeds een chirurgisch mondmasker tijdens het volledige bezoek, zeker ook in de kamer.
• Geen drank of versnaperingen tijdens het bezoek.
• Deur van de kamer open laten, raam op kiepstand voor de verluchting.
• Bij een transfer van een bewoner naar een consultatie door de vaste bezoeker: draag steeds uw chirurgisch mondmasker en ontsmet meermaals uw handen.
Wij danken u oprecht voor uw vertrouwen en voor uw begrip.??
Wij wensen u fijne kerstdagen toe en een nieuw jaar waar hoop, licht en zorg voor elkaar centraal staan.???
Met vriendelijke groet,
De directie

Update coronavirus donderdag 17 december 2020

17/12/2020

Beste bewoners en familieleden,

 

Een paar dagen geleden ontving u ons schrijven in verband met de stand van zaken over het vaccin dat er toch hoogstwaarschijnlijk in januari zal zijn voor u, uw familielid.

Tot het eindelijk zover is, dienen we ons helaas nog te houden aan een beperkte bezoekregeling.

1. Omdat de nabijheid van familie zo belangrijk is tijdens deze kerstperiode hebben wij extra bezoekdagen voorzien op Kerstdag en Nieuwjaarsdag en stellen we een wissel voor van de vaste bezoeker op zaterdag 26 december.

 

Dit wil zeggen: elke bewoner heeft nu een vaste bezoeker voor kamerbezoek voor de maand december. We zouden de wissel van de vaste bezoeker invoeren op zaterdag 26 december 2020. Zo wordt de mogelijkheid gecreëerd om 2 verschillende familieleden op bezoek te laten komen op twee dagen in het kerstweekend (25 en 26 december).

De bezoeker die dan langskomt op zaterdag 26 december blijft dan wel de vaste bezoeker tot en met 15 januari. Op 16 januari kan er terug een wissel plaatsvinden. Dit geldt voor de kamerbezoeken.

De doodle voor de kamerbezoeken wordt later doorgestuurd.

2. Vanaf maandag 4 januari 2021 zullen er ook extra bezoeken voor de andere familieleden kunnen worden aangevraagd. Deze gaan door in de brasserie achter plexiglas.

Deze worden als volgt georganiseerd:

 

· Op maandag , woensdag en vrijdag

· Om 13u30 of 14u30 of 15u30 of 16u30

· Frequentie : 1 maal per week

· Maximum 2 personen, niet de vaste bezoeker

· Duur: een half uur

· Ingang achter aan de brasserie

· Hoe aan te vragen : via een mail op het adres bezoek@olvlourdes.be

 

 

 

 

 

We hadden heel graag een ruimere bezoekregeling voorzien. Helaas laten de cijfers dit niet toe.

Er zijn nog tal van grote uitbraken in heel wat Woonzorgcentra. U hebt dit ook kunnen lezen in de kranten. We wensen geen extra risico’s te nemen, vlak voor de vaccinatie.

Raammomenten kan u zeker ook aanvragen via het adres : bezoek@olvlourdes.be

We herhalen de aandachtspunten tijdens uw bezoek:

· Voelt u zich ziek: stel uw bezoek uit

· Handen ontsmetten bij het betreden van de afdeling alsook bij het binnen- en buitengaan van de kamer. Er zijn handontsmetting dispensers ter hoogte van iedere bewonerskamer voorzien.

· We verwachten dat u alles ontsmet wat u heeft aangeraakt. Aan het onthaal krijgt u hiervoor materiaal mee.

· Draag steeds een chirurgisch mondmasker tijdens het volledige bezoek, zeker ook in de kamer.

· Geen drank of versnaperingen tijdens het bezoek.

· Deur van de kamer open laten, raam op kiepstand voor de verluchting.

· Bij een transfer van een bewoner naar een consultatie door de vaste bezoeker: draag steeds uw chirurgisch mondmasker en ontsmet meermaals uw handen.

Indien u nog vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren.

Bea Valckenaers - diensthoofd Hof ter Velde beavalckenaers@olvlourdes.be
Sonia Loyens - diensthoofd Hof Ter Brugge sonialoyens@olvlourdes.be
Tamara Opsteyn - diensthoofd Hof ter Linden tamaraopsteyn@olvlourdes.be
Vincent Janssens - diensthoofd Hof ter Kamme vincentjanssens@olvlourdes.be
Eddy Peeters - verpleegkundig zorgadviseur eddypeeters@olvlourdes.be
Suzanne Vergauwen - directeur bewonerszorg suzannevergauwen@olvlourdes.be
Martine Engelen - algemeen directeur martineengelen@olvlourdes.be
Dr. Lore Wittevrongel - coördinerend raadgevend arts lore.wittevrongel@gmail.com

Telefoonnummer 02 759 70 50

 

Wij wensen u rustige eindejaarsdagen toe.

Met vriendelijke groet,
De directie

Update coronavirus vrijdag 6 november 2020

06/11/2020
Beste bewoners, familieleden en bezoekers,
 
Ingevolge de algemene testing van woensdag 4 november geven wij u hierbij het resultaat.
1 medewerker van Hof ter Linden testte positief. Deze medewerker is onmiddellijk 7 dagen in quarantaine gezet. De bewoners van deze afdeling testten allemaal negatief.
Alle andere testen van de bewoners alsook van de personeelsleden, de vrijwilligers en de Eerwaarde Zusters waren negatief. De besmetting van vorige week heeft zich niet uitgebreid. Hof ter Kamme blijft alsnog in quarantaine tot en met woensdag 11.11.2020.
We zijn tevreden over het resultaat. Op de nieuwssites vanochtend konden we lezen dat het aantal besmettingen op 1 week tijd, in de woonzorgcentra, verdubbeld is. Hopelijk kunnen wij onze werkzaamheden rustig verder zetten. Wij danken nogmaals onze medewerkers die de maatregelen en procedures correct toepassen.
Met betrekking tot het bezoek herhalen wij de afspraken:
• 3-maal per week: op dinsdag, donderdag en zaterdag tussen 13u30 en 16u30
• 1 vaste bezoeker
• Wanneer u ons domein betreedt, is het chirurgisch mondmasker verplicht, uiteraard ook tijdens het volledige bezoek op de kamer. Er worden geen drankjes of andere zaken genuttigd tijdens het bezoek
• Duur van het bezoek: 1 uur
• Een wandeling in de tuin is toegelaten, behalve als de dienst in quarantaine is, zoals nu Hof ter Kamme
• Inschrijving via Doodle. Bezoekers die niet zijn ingeschreven, kunnen niet meer worden toegelaten. Gelieve de dag voordien, vóór 12u, u in te schrijven. Op deze manier hebben we zicht op de hoeveelheid van bezoek op de afdelingen en kunnen we op het juiste tijdstip de bewoner voorzien van een masker. De naam van de bewoner en de bezoeker dient te worden vermeld.
We merken dat er sommigen nog steeds problemen ondervinden bij het inschrijven. Tip: u dient 2x op ‘send’ te duwen. Indien u moeilijkheden ondervindt bij het inschrijven, kan u steeds contact opnemen met het onthaal.
• Raambezoeken kunnen aangevraagd worden via het e-mailadres bezoek@olvlourdes.be.
 
Indien u vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren.
 
Vriendelijke groet,
De directie

Update coronavirus vrijdag 30 oktober 2020

30/10/2020

Beste bewoners, familieleden en bezoekers,

Zoals in ons vorig schrijven vermeld, werden er woensdag ll. COVID 19-testen afgenomen van al onze bewoners alsook opnieuw van al onze personeelsleden, de vrijwilligers die ons helpen bij de bezoekregeling en de Eerwaarde Zusters.????
Van de 275 testen, testten helaas sommigen positief: 1 bewoner & 3 medewerkers.

Ingevolge deze resultaten wensen wij onze bezoekregeling aan te passen vanaf maandag 2 november tot nader bericht, voor alle afdelingen.
????We sommen de afspraken even voor u op:
• 3-maal per week: op dinsdag, donderdag en zaterdag
• 1 vaste bezoeker
• Indien gewenst, mag u nu eventueel wisselen van bezoeker. Deze vaste bezoeker dient dan wel dezelfde te blijven voor heel de maand november. Graag dit melden aan het onthaal.
• Tussen 13u30 en 16u30
• Duur van het bezoek: 1 uur
• Een wandeling in de tuin is toegelaten
• Inschrijving via Doodle. Bezoekers die niet zijn ingeschreven, kunnen niet meer worden toegelaten. Gelieve de dag voordien, voor 12u, u in te schrijven. Op deze manier hebben we zicht op de hoeveelheid van bezoek op de afdelingen.
We merken dat er sommigen nog problemen ondervinden bij het inschrijven. Tip: u dient 2x op ‘send’ te duwen. Indien u moeilijkheden ondervindt bij het inschrijven, kan u steeds contact opnemen met het onthaal. De link naar Doodle wordt u nogmaals doorgestuurd.
• Raambezoeken kunnen aangevraagd worden via het e-mailadres bezoek@olvlourdes.be.
Voor familieleden van een bewoner in een palliatieve situatie wordt er een individuele, aangepaste bezoekregeling afgesproken in overleg met het diensthoofd en de coördinerende arts.

?? Blijvende aandachtspunten tijdens uw bezoek:
• Voelt u zich ziek: stel uw bezoek uit
• Handen ontsmetten bij het betreden van de afdeling alsook bij het binnen- en buitengaan van de kamer. Er zijn handontsmetting dispensers ter hoogte van iedere bewonerskamer voorzien.
• We verwachten dat u alles ontsmet wat u heeft aangeraakt. Aan het onthaal krijgt u hiervoor materiaal mee.
• Draag steeds een chirurgisch mondmasker tijdens het volledige bezoek, zeker ook in de kamer
• Deur van de kamer open laten
• Bij een transfer van een bewoner naar een consultatie: draag steeds uw chirurgisch mondmasker en ontsmet meermaals uw handen

Indien u nog vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren. ??????

Zorg ondertussen goed voor elkaar. ??
Vriendelijke groet,
De directie

Update coronavirus woensdag 21 oktober 2020

21/10/2020

Beste bewoners, familieleden en bezoekers,

Vandaag brengen wij U alleen maar positief nieuws!????
Vrijdag ll. werden al onze personeelsleden en onze vrijwillige medewerkers, die ons helpen bij de organisatie van het bezoek, getest op COVID-19.????
131 testen werden afgenomen. Iedereen testte negatief.
We weten dat dit maar een momentopname is, toch genieten we vandaag samen van het zeer goede resultaat.????
We beleven allemaal zeer bijzondere tijden. Corona had en heeft nog steeds een grote impact op ons dagelijks leven. Deze periode zal een blijvende indruk nalaten op bewoners, familie, vrienden en medewerkers.
Een aantal weken geleden werd aan U een vragenlijst voorgelegd.????
We geven u hierbij de belangrijkste conclusies.
We kregen van 61 bewoners en 62 familieleden respons.????
1. Het grootste deel van de familieleden geeft aan, tevreden te zijn over de manier waarop er gecommuniceerd wordt. De informatie is duidelijk, wordt op regelmatige basis en op gepaste tijdstip doorgegeven.
De opstart van de Whatsapp-groepen en de kans om vragen te stellen wordt zeer gewaardeerd.????
2. Voor onze bewoners zal dit een periode zijn die ze niet snel zullen vergeten, al het mooie werd hen ontnomen en vele voelden zich “opgesloten”.????
Toch konden de bewoners zich optrekken aan: elk familiaal contact (hoe kort ook), vriendschap van medebewoners en personeel, goede zorgen en de georganiseerde activiteiten.????
3. Mochten we door omstandigheden moeten terugschakelen in bezoek, willen bewoners en familieleden dat het contact mogelijk blijft.
Dit liefst op de kamer (meer privé -praat gemakkelijker- enz.) en met naleving van de preventieve maatregelen. De tuin en brasserie zijn een goede tweede optie.????????????????????????
Onze bewoners vinden het belangrijk dat zij contact kunnen onderhouden met hun medebewoners en buiten kunnen gaan wandelen.
4. Qua materiële ondersteuning geven bewoners aan dat zij de voorbije periode niets hebben moeten missen. De familie deed wat ze konden en de was, post, pakjes, enz. kwam goed terecht.????????
Qua emotionele-sociale ondersteuning geven de bewoners aan dat zij het contact met familie, vrienden en kennissen enorm gemist hebben (aanwezigheid, nabijheid en affectie).
De familie wil op bezoek kunnen blijven komen zodat ze mee kunnen letten op de extraatjes, eens gaan wandelen, babbelen, enz.
Iedereen hoopt op verbetering van de situatie. Zo kunnen bewoners terug mee op thuisbezoek en kan de familie ondersteuning bieden tijdens medische controles- ziekenhuisbezoeken.
5. Bewoners en familieleden hebben een grote waardering voor al ons personeel (ook vrijwilligers), die gezien de moeilijke omstandigheden hun blijvende inzet tonen.
Hun vriendelijkheid, behulpzaamheid, betrokkenheid en goede zorgen maken deze situatie draaglijker.????

Ondanks de zeer negatieve berichtgeving in de pers over tal van besmettingen, ziekenhuizen die vol lopen, proberen wij hier alvast 1 dag eens volop te genieten, samen met uw familie.
We hebben trouwens vandaag ook voor ieder personeelslid een cadeau voorzien om hen te blijven motiveren, maar zeker ook, om hen nogmaals te bedanken voor de inzet van de afgelopen 7 maanden ten aanzien van de bewoners en hun loyaliteit ten aanzien van ons huis.????????

Met vriendelijke groeten,

Vriendelijke groet,
De directie

Update coronavirus Vrijdag 16 oktober 2020

16/10/2020

Beste familieleden en bezoekers,
De federale en de deelstaatregeringen zijn vandaag bij elkaar om nog strengere maatregelen te nemen om de opmars van het coronavirus in te dijken. 
Gelet op het feit dat wij onze kwetsbare ouderen en personeel willen beschermen, nemen wij, na overleg met de Burgemeester van de gemeente Kortenberg en de Eerstelijnszorg van de regio, de volgende maatregelen.
We sommen ze voor u op:
????1 vaste bezoeker per bewoner (gelieve aldus onderling af te spreken). Vanaf maandag 19 oktober 2020 t.e.m. zaterdag 7 november 2020. 
????Gelieve de naam van de vaste bezoeker zo snel als mogelijk door te mailen naar bezoek@olvlourdes.be.
????Het bezoek kan verder op de kamer plaatsvinden van maandag t.e.m. zaterdag tussen 13u30 en 16u30. Het bezoek kan 1 uur duren.
????Nieuw: u dient zich telkens in te schrijven via de link op Doodle die u vandaag nog zal ontvangen. Als u hiermee problemen ondervindt, kan u steeds telefonisch terecht bij het onthaal (tijdens de kantooruren).
????Wanneer u ons domein betreedt, is het chirurgisch mondmasker verplicht, uiteraard ook tijdens het volledige bezoek op de kamer. Er worden geen drankjes of andere zaken genuttigd tijdens het bezoek. Indien er op de kamer door de bezoeker geen mondmasker wordt gedragen, zijn we genoodzaakt om de bewoner een week op de kamer te laten verblijven.
????Ook de bewoner draagt een chirurgisch mondmasker tijdens het bezoek.
????De kamerdeur blijft tijdens het bezoek openstaan om de nodige verluchting te garanderen.
????Gelieve geen gesprekken aan te gaan met bewoners die u tegenkomt in de gang. Graag rechtstreeks naar de kamer stappen aub.
????In de kamers zijn recentelijk dispensers voor alcogel geplaatst. Gelieve hiervan gebruik te maken bij het betreden en het verlaten van de kamer.
????Een wandeling in de tuin blijft mogelijk.
????Extern bezoek: Helaas worden externe bezoeken ten stelligste afgeraden. Indien de bewoner toch een extern bezoek brengt, wordt er gevraagd dat de bewoner 14 dagen op de kamer blijft en wordt er 1 vaste bezoeker toegelaten tijdens die periode en dit voor maximum 3x p/week.
????Raambezoeken kunnen aangevraagd worden via het e-mailadres bezoek@olvlourdes.be.
????Wat betreft de medische consultatie en de begeleiding van de familie: Deze begeleider dient dezelfde te zijn als de vaste bezoeker.
o Medische consultatie waarbij de bewoner in een rolstoel wordt getransfereerd: Deze blijven professioneel.
o Medische consultatie waarbij de bewoner zelfstandig kan stappen: 
Deze transfer kan uitgevoerd worden door de vaste bezoeker. De transfer dient wel vooraf goed besproken te worden met het diensthoofd. De bewoner en de begeleider dragen een mondmasker. De bewoner zit schuin achter de chauffeur. De transfer gaat van het Woonzorgcentrum naar de consultatie en terug, zonder tussenstops.
??Op woensdag 11 november is er geen bezoekdag.

Wij melden u nog dat vandaag al onze personeelsleden preventief getest werden op Covid-19. Naargelang de resultaten hiervan zullen mogelijks bijkomende maatregelen nodig zijn. 
Wij informeren u hierover begin volgende week.

Indien u nog vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren. ??????
Wij danken u oprecht voor uw begrip in deze zeer moeilijke tijden.

Met vriendelijke groet,
De directie

Update coronavirus donderdag 8 oktober 2020

08/10/2020

Beste familieleden en bezoekers,
De federale en de deelstaatregeringen hebben dinsdag strenge maatregelen genomen om de opmars van het coronavirus in te dijken. Ook in onze regio zijn de coronacijfers snel stijgend, wordt de leeftijd van de besmette personen ouder en zijn er meer hospitalisaties.
We vernamen gisterenavond dat er een wijziging van de richtlijnen op komst is voor de Woonzorgcentra. We komen hier volgende week zeker op terug.
Hierbij willen we u vragen om de huidige maatregelen strikt toe te passen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid om het virus buiten te houden.
We sommen ze nog even voor u op:
• Het bezoek kan verder op de kamer plaatsvinden van maandag t.e.m. zaterdag tussen 13u30 en 16u30. Indien het u uitzonderlijk niet past, kan u hiervoor contact opnemen met het diensthoofd.
• Het maximum aantal bezoekers per dag is 2. Gelieve onderling af te spreken, waarvoor dank.
• Wanneer u ons domein betreedt, is het chirurgisch mondmasker verplicht, uiteraard ook tijdens het volledige bezoek op de kamer. Er worden geen drankjes of andere zaken genuttigd tijdens het bezoek. Indien er op de kamer door de bezoeker geen mondmasker wordt gedragen, zijn we genoodzaakt om de bewoner een week op de kamer te laten verblijven.
• De kamerdeur blijft tijdens het bezoek openstaan om de nodige verluchting te hebben.
• In de kamers zijn recentelijk dispensers voor alcogel geplaatst. Gelieve hiervan gebruik te maken bij het betreden en het verlaten van de kamer.
• Extern bezoek: Helaas worden externe bezoeken ten stelligste afgeraden. Indien u toch beslist om een extern bezoek te brengen, wordt er gevraagd dat de bewoner 14 dagen op de kamer blijft en wordt er 1 vaste bezoeker toegelaten tijdens die periode en dit voor maximum 3x p/week.
• Raambezoeken kunnen aangevraagd worden via het e-mailadres bezoek@olvlourdes.be.

• Wat betreft de medische consultatie en de begeleiding van de familie:
o Medische consultatie waarbij de bewoner in een rolstoel wordt getransfereerd: Deze blijven professioneel. Iemand van de bubbel van 5 kan wel de bewoner begeleiden tijdens het vervoer.
o Medische consultatie waarbij de bewoner zelfstandig kan stappen: 
Deze transfer kan uitgevoerd worden door de familie. De transfer dient wel vooraf goed besproken te worden met het diensthoofd. De bewoner en de begeleider dragen een mondmasker. De bewoner zit schuin achter de chauffeur. De transfer gaat van het Woonzorgcentrum naar de consultatie en terug, zonder tussenstops.

Indien u nog vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren.

Vriendelijke groet, 
De directie

Wereld Dementiedag 21 september 2020

21/09/2020

Vandaag is het 'wereld Dementiedag'. We willen hier in huis deze dag zeker niet zomaar voorbij laten gaan.
We werken elke dag rond het thema dementie. We denken samen na hoe we de bewoners persoons- en belevingsgericht kunnen blijven benaderen. Hoe we de zorg kunnen afstemmen op de belevingswereld van onze bewoners, hoe we de bewoners troost en houvast kan bieden, ...
Zeker in deze tijden is dat nog belangrijker dan ooit!

Vandaag is dus de uitgelezen dag om dementie nog eens in de picture te zetten.
Want iedereen is het waard om 'gezien' te worden. Zelfs als de persoon in kwestie het volledige plaatje zelf niet meer 'ziet'.
#werelddementiedag #niemandmagvergetenworden #iedereenishetwaard #jebentnooitalleen

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, de tekst 'a alzheimer nederland Als ik loop te dwalen, wijs jij me dan de weg? Als ik niet op woorden kom, vul ¬°ij dan aan wat ik zeg? Glimlach je naar me? Raak je me voorzichtig aan? Neem je me mee op pad? Herinner je me aan mijn bestaan? Als ik niet meer mezelf ben, behandel je me dan nog als mens? Wil je langs blijven komen? Eigenlijk is dat mijn grootste wens. Meergedihten:dementie.nl/gedichten'

Update coronavirus maandag 14 september 2020

14/09/2020

Beste familieleden,

In aansluiting op ons schrijven van 4 september 2020 wensen wij u graag verder te informeren over onderstaande onderwerpen.

 

  1. Medische consultaties

Eén van de personen uit de persoonlijke bubbel van 5 kan de bewoner begeleiden om mee te gaan naar een medisch consult mits de 2 volgende voorwaarden worden gerespecteerd: 

  • Het vervoer gebeurt met een professionele vervoersorganisatie
  • De begeleider draagt een chirurgisch mondmasker

 

 

  1. Het verlaten van het Woonzorgcentrum voor privédoeleinden

Helaas worden externe bezoeken ten stelligste afgeraden. U heeft waarschijnlijk vernomen dat de stijgende gemiddelden in ons land weer naar een alarmerend cijfer gaan. Dit impliceert dat een extern bezoek niet verstandig is. De drempelwaarde in de gemeente Kortenberg is gelukkig niet overschreden, maar we dienen hieraan toe te voegen dat heel veel bezoekers van ons Woonzorgcentrum niet in de gemeente Kortenberg wonen.

Indien u toch beslist om een extern bezoek te brengen, wordt er gevraagd dat de bewoner 14 dagen op de kamer blijft en wordt er 1 vaste bezoeker toegelaten tijdens die periode en dit voor maximum 3x p/week.

 

  1. Herinnering

 

  • Tijdens het bezoek hebt u de mogelijkheid om een wandeling te maken op ons domein.
  • Als u niet tot de bubbel van 5 behoort, kan u steeds een raambezoek aanvragen.
  • Kinderen jonger dan 12 zijn ook welkom indien zij tot de bubbel behoren. We vragen ook wel dat zij een mondmasker aandoen.

 

 

Voorlopig proberen we de huidige bezoekregeling, de kamerbezoeken 6x p/week binnen de bubbel van 5, zo lang als mogelijk te  behouden.

 

Nogmaals danken wij u oprecht om samen met ons zorg te dragen voor de veiligheid van onze bewoners, medebewoners en al onze medewerkers.

 

 

Indien u vragen hebt, aarzel niet ons te contacteren.

 

 

 

Bea Valckenaers              diensthoofd Hof ter Velde                          beavalckenaers@olvlourdes.be

Alexandra Familia            diensthoofd Hof ter Brugge                        alexandrafamilia@olvlourdes.be 

Tamara Opsteyn              diensthoofd Hof ter Linden                         tamaraopsteyn@olvlourdes.be

Sonia Loyens                     diensthoofd Hof ter Kamme                       sonialoyens@olvlourdes.be

Eddy Peeters                    verpleegkundig zorgadviseur                     eddypeeters@olvlourdes.be

Suzanne Vergauwen      directeur bewonerszorg                              suzannevergauwen@olvlourdes.be

Martine Engelen              algemeen directeur                                       martineengelen@olvlourdes.be

Dr. Lore Wittevrongel    coördinerend raadgevend arts                  lore.wittevrongel@gmail.com
 

Telefoonnummer            02 759 70 50

 

Met vriendelijke groet,

Update Coronavirus vrijdag 4 september 2020

04/09/2020

Goed nieuws ??

Beste familieleden en bezoekers,
Wij zijn verheugd u te melden dat wij, op basis van de nieuwe richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid dd. 3/9/2020, wijzigingen doorvoeren in onze bezoekregeling. Bewoners, familie, personeel en de samenleving wensen een bezoekregeling die veilig verloopt én warm-menselijk is.
Dat realiseren vraagt onvermijdelijk afwegingen: organisatorisch, structureel maar zeker ook het afwegen van de individuele noden van onze bewoners. Onze bewoners leven op de afdeling samen in een grote gemeenschap (bubbel) waar we altijd rekening mee moeten houden.
Daarnaast blijven de basisregels voor hygiëne en bescherming die we allemaal kennen cruciaal: afstand houden, handhygiëne, dragen van een mondneusmasker. Dit is ook in de maatschappij de dagelijkse realiteit.
In de loop van volgende week zal u nog verdere informatie ontvangen omtrent de bezoekregeling in de komende periode vermits er nog een aantal organisatorische punten moeten worden uitgeklaard.
Dat belet ons niet om vanaf maandag 7 september reeds wijzigingen door te voeren.
We zetten de afspraken op een rijtje:
???? Bezoek kan dagelijks op de kamer, uitgezonderd op zondag, tussen 13.30u en 16.30u. Reserveren is dus niet meer nodig.
???? Er wordt nog steeds gevraagd om u te registreren bij het betreden van het woonzorgcentrum, de handen te ontsmetten en een chirurgisch mondneusmasker te dragen. U tekent ook nog steeds een verklaring op eer dat u zich houdt aan de afspraken.
???? Voorlopig vragen wij u om het bezoek te beperken tot 2 bezoekers per dag
???? Tijdens het bezoek wordt de kamer verlucht: raam en deur zijn geopend, dit is ook een advies van de Veiligheidsraad.
???? De bezoeker draagt een chirurgisch mondneusmasker tijdens het bezoek.
???? U kan de was en andere persoonlijke spullen terug zelf in de kamer wegleggen.
???? Tijdens het bezoek kan u een wandeling maken in de tuin. U respecteert hierbij ook de veiligheidsmaatregelen. Buiten de afdeling dient de bewoner ook een chirurgisch mondneusmasker te dragen. Dit kan gevraagd worden in het verpleeglokaal op de afdeling.

?? Wij benadrukken ten zeerste om de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad, i.v.m. het beperken van de contacten, ook hier in huis te respecteren (bubbel van 5 voor de bewoner). Mogen wij u vragen om dit ook in uw familiekring te bespreken.
Tot slot wensen wij nog te herhalen dat, indien u niet in de mogelijkheid bent om te komen tijdens deze bezoekuren, u contact kan opnemen met de afdeling.

Met vriendelijke groet,
De directie

Update coronavirus donderdag 3 september 2020

03/09/2020
Beste familieleden en bezoekers,
Dagelijks houden wij de cijfers van de nieuwe besmettingen in de regio nauwlettend mee in het oog.
Op dit moment bevindt de gemeente Kortenberg zich nog steeds in een alarmfase waardoor de verhoogde waakzaamheid zeker aan de orde blijft.
De licht dalende cijfers laten ons wel toe om onze bezoekregeling wat uit te breiden. Uiteraard kunnen we de weerslag van de heropening van de scholen vandaag nog niet inschatten en weten we niet hoe het aantal besmettingen in de regio zal evolueren bv. door personen die terugkeren van vakantie uit een oranje of rode zone.
Vanaf maandag 7 september geldt volgende bezoekregeling:
Tijdens de bezoekdag in de brasserie kan u vanaf maandag ook een wandeling maken in de tuin. Daarnaast is er vanaf maandag de mogelijkheid om één extra bezoek te plannen buiten de vaste bezoekdag voor een wandeling in de tuin gedurende max. 1 uur.
In totaal kunnen er dus 2 bezoekmomenten per week vastgelegd worden: 1 op de vaste bezoekdag in de brasserie en daarnaast 1 voor een wandel-bezoek.
De bezoekuren voor het wandel-bezoek zijn tijdens weekdagen om 10u, 11u, 13.30u, 14.30u en 15.30u.
Zowel voor de wandel-bezoeken als voor de vaste bezoekdag zal u kunnen inschrijven via aparte linken:
Hof ter Velde
Wandeling tuin : https://doodle.com/poll/urkci8qq2dw8e259
Terras / Brasserie bezoek : https://doodle.com/poll/hf4ismavpcy6b5vd
Hof ter Brugge
Wandeling tuin : https://doodle.com/poll/2d7cdh6ud39ytebk
Terras / Brasserie bezoek : https://doodle.com/poll/zwfadq624a4c5t4m
Hof ter Linden
Wandeling tuin : https://doodle.com/poll/b66f9sg3aeg9scpz
Terras / Brasserie bezoek : https://doodle.com/poll/2a4hvxu4wmpg97gh
Hof ter Kamme
Wandeling tuin : https://doodle.com/poll/vi8z7t97h5qxxdh5
Terras / Brasserie bezoek : https://doodle.com/poll/zwfadq624a4c5t4m
 
Gelieve hierbij ook onderstaande maatregelen nauwgezet op te volgen:
- Respect voor een correcte handhygiëne
- Bezoekers of leden van de bubbel van de bezoekers, mogen gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertonen, de laatste 14 dagen niet teruggekeerd zijn uit een rode zone (buitenland) tenzij ze een negatieve test hebben en de laatste 14 dagen niet positief getest zijn op COVID-19, noch een laag/hoog risicocontact zijn.
- Elke bezoeker draagt vanaf het betreden van het domein een chirurgisch mondneusmasker
- De afstand van 1.5 meter wordt gerespecteerd, ook tijdens de wandeling.
- U verlaat het domein niet tijdens een wandeling.
 
 
De afspraken voor een wandel-bezoek:
- Voor de wandeling in de tuin vragen wij 1 bezoeker, die behoort tot de vaste bubbel van 5 zoals momenteel nog door de Nationale Veiligheidsraad is vastgelegd.
- U meldt zich aan aan de hoofdingang van het woonzorgcentrum waarbij u wordt geregistreerd.
- De bezoeker en bewoner wandelen enkel met twee. De bezoeker en bewoner slaan geen babbeltje met andere bewoners of bezoekers.
- Bij het terug binnenkomen van het woonzorgcentrum ontsmetten zowel de bewoner als de bezoeker de handen.
De afspraken voor vaste bezoekdag in de brasserie met mogelijkheid tot wandeling in de tuin:
De vaste bezoekdagen voor de afdelingen blijven behouden.
maandag: Hof ter Velde
dinsdag: Hof ter Kamme
woensdag: Hof ter Linden
donderdag: Hof ter Brugge.
U meldt zich hiervoor aan aan de achterzijde van de brasserie.
Indien u een wandeling maakt in de tuin, kan er 1 bezoeker mee voor de wandeling. De andere bezoeker blijft in de brasserie wachten aan de tafel.
Familieleden die echt niet in de mogelijkheid zijn om zich tijdens deze bezoekuren vrij te kunnen maken, vragen wij om contact op te nemen zodat er individueel kan bekeken worden welke alternatieven er mogelijk zijn.
 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
 
 
Met vriendelijke groet,
De directie
 

 

ondersteund door