Nieuws

Wereld Dementiedag 21 september 2020

21/09/2020

Vandaag is het 'wereld Dementiedag'. We willen hier in huis deze dag zeker niet zomaar voorbij laten gaan.
We werken elke dag rond het thema dementie. We denken samen na hoe we de bewoners persoons- en belevingsgericht kunnen blijven benaderen. Hoe we de zorg kunnen afstemmen op de belevingswereld van onze bewoners, hoe we de bewoners troost en houvast kan bieden, ...
Zeker in deze tijden is dat nog belangrijker dan ooit!

Vandaag is dus de uitgelezen dag om dementie nog eens in de picture te zetten.
Want iedereen is het waard om 'gezien' te worden. Zelfs als de persoon in kwestie het volledige plaatje zelf niet meer 'ziet'.
#werelddementiedag #niemandmagvergetenworden #iedereenishetwaard #jebentnooitalleen

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, de tekst 'a alzheimer nederland Als ik loop te dwalen, wijs jij me dan de weg? Als ik niet op woorden kom, vul ¬°ij dan aan wat ik zeg? Glimlach je naar me? Raak je me voorzichtig aan? Neem je me mee op pad? Herinner je me aan mijn bestaan? Als ik niet meer mezelf ben, behandel je me dan nog als mens? Wil je langs blijven komen? Eigenlijk is dat mijn grootste wens. Meergedihten:dementie.nl/gedichten'

Update coronavirus maandag 14 september 2020

14/09/2020

Beste familieleden,

In aansluiting op ons schrijven van 4 september 2020 wensen wij u graag verder te informeren over onderstaande onderwerpen.

 

 1. Medische consultaties

Eén van de personen uit de persoonlijke bubbel van 5 kan de bewoner begeleiden om mee te gaan naar een medisch consult mits de 2 volgende voorwaarden worden gerespecteerd: 

 • Het vervoer gebeurt met een professionele vervoersorganisatie
 • De begeleider draagt een chirurgisch mondmasker

 

 

 1. Het verlaten van het Woonzorgcentrum voor privédoeleinden

Helaas worden externe bezoeken ten stelligste afgeraden. U heeft waarschijnlijk vernomen dat de stijgende gemiddelden in ons land weer naar een alarmerend cijfer gaan. Dit impliceert dat een extern bezoek niet verstandig is. De drempelwaarde in de gemeente Kortenberg is gelukkig niet overschreden, maar we dienen hieraan toe te voegen dat heel veel bezoekers van ons Woonzorgcentrum niet in de gemeente Kortenberg wonen.

Indien u toch beslist om een extern bezoek te brengen, wordt er gevraagd dat de bewoner 14 dagen op de kamer blijft en wordt er 1 vaste bezoeker toegelaten tijdens die periode en dit voor maximum 3x p/week.

 

 1. Herinnering

 

 • Tijdens het bezoek hebt u de mogelijkheid om een wandeling te maken op ons domein.
 • Als u niet tot de bubbel van 5 behoort, kan u steeds een raambezoek aanvragen.
 • Kinderen jonger dan 12 zijn ook welkom indien zij tot de bubbel behoren. We vragen ook wel dat zij een mondmasker aandoen.

 

 

Voorlopig proberen we de huidige bezoekregeling, de kamerbezoeken 6x p/week binnen de bubbel van 5, zo lang als mogelijk te  behouden.

 

Nogmaals danken wij u oprecht om samen met ons zorg te dragen voor de veiligheid van onze bewoners, medebewoners en al onze medewerkers.

 

 

Indien u vragen hebt, aarzel niet ons te contacteren.

 

 

 

Bea Valckenaers              diensthoofd Hof ter Velde                          beavalckenaers@olvlourdes.be

Alexandra Familia            diensthoofd Hof ter Brugge                        alexandrafamilia@olvlourdes.be 

Tamara Opsteyn              diensthoofd Hof ter Linden                         tamaraopsteyn@olvlourdes.be

Sonia Loyens                     diensthoofd Hof ter Kamme                       sonialoyens@olvlourdes.be

Eddy Peeters                    verpleegkundig zorgadviseur                     eddypeeters@olvlourdes.be

Suzanne Vergauwen      directeur bewonerszorg                              suzannevergauwen@olvlourdes.be

Martine Engelen              algemeen directeur                                       martineengelen@olvlourdes.be

Dr. Lore Wittevrongel    coördinerend raadgevend arts                  lore.wittevrongel@gmail.com
 

Telefoonnummer            02 759 70 50

 

Met vriendelijke groet,

Update Coronavirus vrijdag 4 september 2020

04/09/2020

Goed nieuws ??

Beste familieleden en bezoekers,
Wij zijn verheugd u te melden dat wij, op basis van de nieuwe richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid dd. 3/9/2020, wijzigingen doorvoeren in onze bezoekregeling. Bewoners, familie, personeel en de samenleving wensen een bezoekregeling die veilig verloopt én warm-menselijk is.
Dat realiseren vraagt onvermijdelijk afwegingen: organisatorisch, structureel maar zeker ook het afwegen van de individuele noden van onze bewoners. Onze bewoners leven op de afdeling samen in een grote gemeenschap (bubbel) waar we altijd rekening mee moeten houden.
Daarnaast blijven de basisregels voor hygiëne en bescherming die we allemaal kennen cruciaal: afstand houden, handhygiëne, dragen van een mondneusmasker. Dit is ook in de maatschappij de dagelijkse realiteit.
In de loop van volgende week zal u nog verdere informatie ontvangen omtrent de bezoekregeling in de komende periode vermits er nog een aantal organisatorische punten moeten worden uitgeklaard.
Dat belet ons niet om vanaf maandag 7 september reeds wijzigingen door te voeren.
We zetten de afspraken op een rijtje:
???? Bezoek kan dagelijks op de kamer, uitgezonderd op zondag, tussen 13.30u en 16.30u. Reserveren is dus niet meer nodig.
???? Er wordt nog steeds gevraagd om u te registreren bij het betreden van het woonzorgcentrum, de handen te ontsmetten en een chirurgisch mondneusmasker te dragen. U tekent ook nog steeds een verklaring op eer dat u zich houdt aan de afspraken.
???? Voorlopig vragen wij u om het bezoek te beperken tot 2 bezoekers per dag
???? Tijdens het bezoek wordt de kamer verlucht: raam en deur zijn geopend, dit is ook een advies van de Veiligheidsraad.
???? De bezoeker draagt een chirurgisch mondneusmasker tijdens het bezoek.
???? U kan de was en andere persoonlijke spullen terug zelf in de kamer wegleggen.
???? Tijdens het bezoek kan u een wandeling maken in de tuin. U respecteert hierbij ook de veiligheidsmaatregelen. Buiten de afdeling dient de bewoner ook een chirurgisch mondneusmasker te dragen. Dit kan gevraagd worden in het verpleeglokaal op de afdeling.

?? Wij benadrukken ten zeerste om de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad, i.v.m. het beperken van de contacten, ook hier in huis te respecteren (bubbel van 5 voor de bewoner). Mogen wij u vragen om dit ook in uw familiekring te bespreken.
Tot slot wensen wij nog te herhalen dat, indien u niet in de mogelijkheid bent om te komen tijdens deze bezoekuren, u contact kan opnemen met de afdeling.

Met vriendelijke groet,
De directie

Update coronavirus donderdag 3 september 2020

03/09/2020
Beste familieleden en bezoekers,
Dagelijks houden wij de cijfers van de nieuwe besmettingen in de regio nauwlettend mee in het oog.
Op dit moment bevindt de gemeente Kortenberg zich nog steeds in een alarmfase waardoor de verhoogde waakzaamheid zeker aan de orde blijft.
De licht dalende cijfers laten ons wel toe om onze bezoekregeling wat uit te breiden. Uiteraard kunnen we de weerslag van de heropening van de scholen vandaag nog niet inschatten en weten we niet hoe het aantal besmettingen in de regio zal evolueren bv. door personen die terugkeren van vakantie uit een oranje of rode zone.
Vanaf maandag 7 september geldt volgende bezoekregeling:
Tijdens de bezoekdag in de brasserie kan u vanaf maandag ook een wandeling maken in de tuin. Daarnaast is er vanaf maandag de mogelijkheid om één extra bezoek te plannen buiten de vaste bezoekdag voor een wandeling in de tuin gedurende max. 1 uur.
In totaal kunnen er dus 2 bezoekmomenten per week vastgelegd worden: 1 op de vaste bezoekdag in de brasserie en daarnaast 1 voor een wandel-bezoek.
De bezoekuren voor het wandel-bezoek zijn tijdens weekdagen om 10u, 11u, 13.30u, 14.30u en 15.30u.
Zowel voor de wandel-bezoeken als voor de vaste bezoekdag zal u kunnen inschrijven via aparte linken:
Hof ter Velde
Wandeling tuin : https://doodle.com/poll/urkci8qq2dw8e259
Terras / Brasserie bezoek : https://doodle.com/poll/hf4ismavpcy6b5vd
Hof ter Brugge
Wandeling tuin : https://doodle.com/poll/2d7cdh6ud39ytebk
Terras / Brasserie bezoek : https://doodle.com/poll/zwfadq624a4c5t4m
Hof ter Linden
Wandeling tuin : https://doodle.com/poll/b66f9sg3aeg9scpz
Terras / Brasserie bezoek : https://doodle.com/poll/2a4hvxu4wmpg97gh
Hof ter Kamme
Wandeling tuin : https://doodle.com/poll/vi8z7t97h5qxxdh5
Terras / Brasserie bezoek : https://doodle.com/poll/zwfadq624a4c5t4m
 
Gelieve hierbij ook onderstaande maatregelen nauwgezet op te volgen:
- Respect voor een correcte handhygiëne
- Bezoekers of leden van de bubbel van de bezoekers, mogen gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertonen, de laatste 14 dagen niet teruggekeerd zijn uit een rode zone (buitenland) tenzij ze een negatieve test hebben en de laatste 14 dagen niet positief getest zijn op COVID-19, noch een laag/hoog risicocontact zijn.
- Elke bezoeker draagt vanaf het betreden van het domein een chirurgisch mondneusmasker
- De afstand van 1.5 meter wordt gerespecteerd, ook tijdens de wandeling.
- U verlaat het domein niet tijdens een wandeling.
 
 
De afspraken voor een wandel-bezoek:
- Voor de wandeling in de tuin vragen wij 1 bezoeker, die behoort tot de vaste bubbel van 5 zoals momenteel nog door de Nationale Veiligheidsraad is vastgelegd.
- U meldt zich aan aan de hoofdingang van het woonzorgcentrum waarbij u wordt geregistreerd.
- De bezoeker en bewoner wandelen enkel met twee. De bezoeker en bewoner slaan geen babbeltje met andere bewoners of bezoekers.
- Bij het terug binnenkomen van het woonzorgcentrum ontsmetten zowel de bewoner als de bezoeker de handen.
De afspraken voor vaste bezoekdag in de brasserie met mogelijkheid tot wandeling in de tuin:
De vaste bezoekdagen voor de afdelingen blijven behouden.
maandag: Hof ter Velde
dinsdag: Hof ter Kamme
woensdag: Hof ter Linden
donderdag: Hof ter Brugge.
U meldt zich hiervoor aan aan de achterzijde van de brasserie.
Indien u een wandeling maakt in de tuin, kan er 1 bezoeker mee voor de wandeling. De andere bezoeker blijft in de brasserie wachten aan de tafel.
Familieleden die echt niet in de mogelijkheid zijn om zich tijdens deze bezoekuren vrij te kunnen maken, vragen wij om contact op te nemen zodat er individueel kan bekeken worden welke alternatieven er mogelijk zijn.
 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
 
 
Met vriendelijke groet,
De directie
 

 

Update coronavirus donderdag 13 augustus 2020

13/08/2020

Beste bewoners en bezoekers,

Volgens de laatste weerberichten zullen we volgende week kunnen genieten van meer normale zomertemperaturen. Onze 2 extra medewerkers, die aangeworven zijn voor de maand augustus om de bewoners nog meer te ondersteunen, hebben tijdens deze extreme hitte prima werk geleverd. Het zijn twee dames die net afgestudeerd zijn in de ergotherapie. We zijn erg blij om hen in ons midden te hebben tijdens deze vakantiemaand.  Ze betekenen niet alleen een steun voor de bewoners maar ook voor onze personeelsleden, die al meer dan 5 maanden, er iedere dag staan om ons door deze pandemie te helpen. De directie heeft hiervoor dan ook een bijzondere appreciatie.

De bezoeken gaan aldus bij voorkeur terug buiten door vanaf volgende week maandag 17.08.2020. Bewoners die er voor kiezen om toch binnen in de brasserie hun bezoek te ontvangen, kunnen dit uiteraard.  De duur van het bezoek is terug een uur.

We hebben een koelkast gezet in de brasserie. Als u een versnapering wil meebrengen die koel bewaard moet worden, kan dit ook vanaf volgende week.

Aangezien de toestand in de provincie Antwerpen stabiliseert, verwelkomen wij vanaf maandag 17 augustus ook terug de familieleden woonachtig in deze provincie.

We herhalen nog even onze afspraken:

 1. U draagt een chirurgisch mondmasker zodra u op het domein komt. Het mondneusmasker bedekt steeds de mond en de neus.
 2. De bewoner draagt steeds een chirurgisch mondmasker. Indien dit niet mogelijk zou zijn, voorzien we een spatscherm en zijn er een aantal tafels voorzien met plexiglas.
 3. Bezoek bij voorkeur buiten of in de brasserie, geen kamerbezoek, ingang achterzijde brasserie.
 4. Registratie/akkoord gaan met verklaring blijft behouden. U dient ook een verklaring af te leggen waarin u vermeldt dat u of uw huisgenoten niet in een rode of oranje zone geweest zijn de voorbije 14 dagen.
 5. Voor iedere afdeling is er een vaste bezoekdag - telkens van 10u30-11u30 en van 13u30-16u30

Op maandag voor Hof ter Velde

Op dinsdag voor Hof ter Kamme  

Op woensdag voor Hof ter Linden  

Op donderdag voor Hof ter Brugge  

 1. Duur van het bezoek: 1 uur, fysiek contact is niet toegestaan. Er kan geen wandeling worden gemaakt. U blijft aan de tafel zitten, stoelen kunnen niet verplaatst worden. Geschenken kunnen niet worden doorgegeven. 
 2. Aantal personen: 2, vrij te kiezen, uit de bubbel.
 3. U kan een afspraak vastleggen via de link op Doodle. Voor iedere bewoner is er 1 bezoekmoment per dag.
 4. Was en geschenken:

U kan alleen propere was, geschenken of fruit binnenbrengen op de bezoekdag. De kar met al deze zaken wordt pas de dag nadien naar de afdeling gebracht.

De vuile was wordt tegen het bezoekmoment buiten gezet.

 1. Externe bezoeken zijn niet mogelijk.
 2. Raammomenten kunnen worden aangevraagd via bezoek@olvlourdes.be. Dit is in eerste instantie voor familieleden die niet kunnen komen op de vastgelegde bezoekdag.

Vriendelijke groeten, 

De directie

Update coronavirus donderdag 30 juli 2020

30/07/2020
Beste familieleden en bezoekers,
Ingevolge de Veiligheidsraad van maandag en de bijkomende beslissingen genomen door de Gouverneur van Antwerpen wensen wij onze bezoekregeling verder te verfijnen.Gouverneur, Cathy Berx, heeft gevraagd aan de inwoners van de provincie Antwerpen om zo veel mogelijk thuis te blijven en geen onnodige verplaatsingen te maken .
 
Gelet op het feit dat onze bewoners bijzonder kwetsbaar zijn, vragen wij, aan de bezoekers komende uit de provincie Antwerpen, om hun bezoek uit te stellen tot nader bericht. De epidemiologische situatie in de regio Antwerpen is helaas bijzonder slecht. De cijfers blijven razendsnel de hoogte in gaan.Wij danken u voor uw begrip.
Wij hopen, samen met u, dat we deze tweede golf van besmettingen buiten ons Woonzorgcentrum kunnen houden.
 
Laten we dan ook collectief onze verantwoordelijkheid opnemen en ons strikt aan de regels houden.
- We herhalen nog even, dat het dragen van een chirurgisch mondneusmasker verplicht is zodra u op het domein bent, alsook aan de straatzijde ter hoogte van de binnentuinen.
- Tijdens een raambezoek aan het raam van de kamer van een bewoner, aan de ingang of op het terras of in de gang beneden: Bezoekers zien er aub mee op toe dat het raam gesloten wordt tijdens het gesprek.
- Tijdens het bezoek op de bezoekdag: U neemt plaats op de bezoekersstoel tijdens uw bezoek. De bewoner zit aan het hoofd van de tafel. De stoelen worden niet verschoven. Er is geen fysiek contact mogelijk en er wordt niets doorgegeven aan de tafel.
Nogmaals grote dank voor uw medewerking.
 
We eindigen met goed nieuws. In ons Woonzorgcentrum praten we dagelijks over het belang van de mentale gezondheid van onze bewoners. In het kader hiervan hebben we besloten om voor de maand augustus 2 medewerkers aan te werven met een kwalificatie ergotherapie, sociale readaptatie-wetenschappen of een gelijkwaardige studie, die de bewoners mee komen ondersteunen. Denk maar aan wandelingen maken in het park, gesprekken voeren, luisteren naar de zorgen van onze bewoners enz. We maken hier dan ook onmiddellijk werk van.
 
Met vriendelijke groeten, 
De directie

Update 2 coronavirus Vrijdag 24 juli 2020

24/07/2020

Beste familieleden en bezoekers,

Zoals in de mail van deze morgen reeds vermeld, vinden wij het zo jammer dat wij u deze verscherpte bezoekregeling moeten doorsturen. Voor onze bewoners in de eerste plaats.

Rekening houdende met de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid dd. 23.07.2020 en rekening houdende met onze infrastructuur alsook met onze personeelsbezetting in vakantieperiode, zal vanaf morgen zaterdag 25.07.2020 volgende regeling ingaan:

 1. U draagt een chirurgisch mondmasker zodra u op het domein komt. Het masker dient correct gedragen te worden. Het mondneusmasker bedekt steeds de mond en de neus.
 2. De bewoner draagt steeds een chirurgisch mondmasker. Indien dit niet mogelijk zou zijn, voorzien we een spatscherm en zijn er een aantal tafels voorzien met plexiglas.
 3. Bezoek bij voorkeur buiten of in de brasserie, geen kamerbezoek, ingang achterzijde brasserie.
 4. Registratie/akkoord gaan met verklaring blijft behouden. U dient ook een verklaring af te leggen waarin u vermeldt dat u of uw huisgenoten niet in een rode of oranje zone geweest zijn de voorbije 14 dagen.
 5. Voor iedere afdeling is er een vaste bezoekdag:

Op maandag voor Hof ter Velde

Op dinsdag voor Hof ter Kamme  

Op woensdag voor Hof ter Linden  

Op donderdag voor Hof ter Brugge  

Telkens van 10u30-11u30 en van 13u30-16u30

 1. Duur van het bezoek: 1 uur, fysiek contact is niet toegestaan. Er kan geen wandeling worden gemaakt. U blijft aan de tafel zitten, stoelen kunnen niet verplaatst worden. Geschenken kunnen niet worden doorgegeven. Toiletbezoek is evenmin mogelijk.
 2. Aantal personen: 2, vrij te kiezen, uit de bubbel van 10.
 3. Hoe kan u een afspraak vastleggen:
 • Via de link op Doodle, die u in deze mail terug kan vinden
 • Graag op voorhand afspreken met familie/vrienden wie er op bezoek komt
 • Inschrijven voor vrijdagmiddag 12u00.
 • Voor iedere bewoner is er 1 bezoekmoment per dag
 1. Was en geschenken:

U kan alleen propere was, geschenken of fruit binnenbrengen op de bezoekdag. Geen voedingsmiddelen die koel moeten bewaard blijven. De kar met al deze zaken wordt pas de dag nadien naar de afdeling gebracht.

De vuile was wordt tegen het bezoekmoment buiten gezet.

 1. De medisch consultaties van de bewoners worden terug begeleid door professionelen.
 2. Externe bezoeken zijn niet mogelijk
 3. Raammomenten kunnen worden aangevraagd via bezoek@olvlourdes.be. Dit is in eerste instantie voor familieleden die niet kunnen komen op de vastgelegde bezoekdag.
 4. Whatsapp: Indien u zich wenst aan te sluiten bij de Whatsapp-groep van de afdeling, graag een seintje via bezoek@olvlourdes.be

De Taskforce COVID-19 Zorg van de Overheid benadrukt dat deze verstrengde maatregelen nodig zijn om te vermijden dat een algemeen bezoekverbod moet ingevoerd worden.

Met vriendelijke groet,

Martine Engelen - Algemeen Directeur
Suzanne Vergauwen - Directeur Bewonerszorg
Dr. Lore Wittevrongel - Coördinerend raadgevend arts

Update coronavirus Vrijdag 24 juli 2020

24/07/2020

?? NEWS ??

Beste familie, bezoeker,

Zoals u weet is er, sinds midden juli, een dagelijkse, verontrustende toename van het aantal COVID-19 besmettingen in de samenleving.
Dit vraagt om alertheid van elke burger in het algemeen, voor kwetsbare doelgroepen in het bijzonder.

Daarom heeft de Taskforce COVID-19 Zorg beslist om tijdelijk enkele verstrengde maatregelen in te voeren. Jammer genoeg hebben wij, als directie, hierover pas gisterenavond, 23.07 rond 22u30, een schrijven ontvangen.
Vandaag zullen we volop de tijd nemen om dit organisatorisch geregeld te krijgen & onze bewoners en personeel hierover in te lichten.
Daarom hebben we beslist om deze week (vrijdag 24.07 en zaterdag 25.07) geen bezoek meer toe te laten.

Weet dat het welzijn van onze bewoners op de eerste plaats komt en dat we ernaar streven een veilige oplossing te vinden.
U wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Wij vinden het erg jammer u deze boodschap te moeten brengen.

Namens,

Martine Engelen ~ Algemeen Directeur 
Suzanne Vergauwen ~ Directeur bewonerszorg

Update Coronavirus maandag 20 juli 2020

20/07/2020
Beste familieleden en bezoekers,
 
U hoort het constant in de media dat de besmettingen in ons land fors toenemen.
Volgens de website van Sciensano zijn er in Kortenberg nog geen besmettingen vastgesteld tijdens de laatste 10 dagen tot 3 dagen geleden. Opgelet, website geeft aldus geen recente cijfers. De actuele toestand op 20.07.2020 ziet er waarschijnlijk anders uit.
Helaas wel 5 in Leuven en 3 in Steenokkerzeel.
Gelet op het feit dat wij onze kwetsbare ouderen en ons personeel willen beschermen nemen wij vandaag de volgende maatregelen:
1. De brasserie is vanaf vandaag, maandag 20 juli, terug gesloten. Het is verplicht om een chirurgisch mondmaskertje te dragen tijdens het volledige bezoek. Dit is niet verenigbaar met het gebruik van een drankje of een versnapering in de brasserie.
2. De externe bezoeken van onze bewoners worden opgeschort tot nader bericht. Bezoeken aan artsen kunnen nog wel doorgaan in het bijzijn van familie.
De bezoekregeling op de kamers blijft voorlopig dezelfde.
 
Hierbij nog een herhaling van de punten van vorige brief:
1. Op dinsdag 21 juli is er geen bezoekdag. De brasserie is eveneens gesloten;
2. Dragen van een masker door de bezoekers. Vanaf nu draagt iedere bezoeker een chirurgisch masker (wegwerp), GEEN stoffen masker. Deze chirurgische maskers bieden een betere bescherming voor de bewoner en bezoeker. Zoals eerder al medegedeeld worden deze gedragen zowel in de kamer alsook buiten in het park;
3. Reizen naar het buitenland en terugkeer naar België: Aangezien onze bewoners een risicogroep zijn beschouwen we de oranje zones als rode zones. Indien u een bezoek brengt aan ons woonzorgcentrum zal u een verklaring dienen af te leggen dat u niet in een rode of oranje zone geweest bent de voorbije 14 dagen;
4. Iedereen past zowel bij het betreden als bij het verlaten van het woonzorgcentrum onmiddellijk handhygiëne toe;
5. De ingang is vooraan, ter hoogte van het onthaal. Niet meer achteraan, ter hoogte van de brasserie;
6. Registratie/akkoord gaan met verklaring, controle van chirurgisch masker en temperatuurmeting blijven behouden;
7. Iedere bewoner mag 2 personen op bezoek krijgen per bezoekdag. Gelieve onderling afspraken te maken zodat er niet teveel bezoekers zijn. Een bewonerslijst zal aan het onthaal liggen. Een vrijwillige medewerker duidt hierop het bezoek aan;
8. De bezoekuren zijn van 14u tot 16u30, gelieve deze stipt na te leven;
9. De bezoekdagen zijn van maandag tot en met zaterdag;
10. Kinderen onder de 12 jaar worden niet toegelaten op de kamer, maar wel in de tuin . Een masker is verplicht.
11. De was die niet naar de externe wasserij gaat, wordt opgehaald door de familie in de kamer.
 
Indien u vragen hebt, kan u ons steeds contacteren op de gekende e-mailadressen of telefoonnummer 02/759.70.50
 
Het is bijzonder jammer dat wij u dit nieuws moeten brengen. Laat ons hopen dat de tweede golf nog kan worden ingedijkt.
 
Met vriendelijke groet,
De directie

Update coronavirus zaterdag 18 juli 2020

18/07/2020

De gezondheid van onze bewoners is prioriteit nummer 1. En zeker in deze onzekere coronatijden. Mogen we jullie daarom nogmaals vragen de veiligheidsmaatregelen strikt te blijven opvolgen. Een chirurgisch mondmasker voor de bezoekers is verplicht en dient gedragen te worden tijdens het volledige bezoek. ????????
Wil je onze maatregelen nogmaals doornemen? Kijk dan naar onze posts van de afgelopen dagen. 
De brasserie van het woonzorgcentrum zal maandag ook gesloten zijn. 

Dank voor uw begrip en medewerking. ????
Alleen samen lukt het ons. 
#OneTeam #samentegencorona

Update Coronavirus donderdag 16 juli 2020

16/07/2020

Beste familieleden en bezoekers,

Premier Sophie Wilmes heeft zonet op de persconferentie van de Nationale veiligheidsraad bevestigd dat de reproductiewaarde weer boven de 1 ligt ( het reproductiegetal is een manier om te bepalen hoeveel andere mensen 1 besmette persoon gemiddeld aansteekt met het coronavirus).
Nu de besmettingscijfers de laatste dagen weer de hoogte in zijn gegaan, was dit te verwachten.
Aangezien de cijfers niet geruststellend zijn ,vragen wij U om de maatregelen die wij u stuurden op 9 juli strikt toe te passen aub.
We voegen hieraan nog een aantal verfijningen toe.
1. Op dinsdag 21 juli is er geen bezoekdag. De brasserie is eveneens gesloten.
2. Dragen van een masker door de bezoekers. Vanaf nu draagt iedere bezoeker een chirurgisch masker (wegwerp), GEEN stoffen masker. Deze chirurgische maskers bieden een betere bescherming voor de bewoner en bezoeker. Zoals eerder al medegedeeld worden deze gedragen zowel in de kamer, in de brasserie alsook buiten in het park.
3. Reizen naar het buitenland en terugkeer naar België: Aangezien onze bewoners een risicogroep zijn beschouwen we de oranje zones als rode zones. Indien u een bezoek brengt aan ons woonzorgcentrum zal u een verklaring dienen af te leggen dat u niet in een rode of oranje zone geweest bent de voorbije 14 dagen. 
4. Externe bezoeken van bewoners aan de familie : maximum 1 maal per week zonder overnachting.
5. Een café of restaurantbezoek wordt ten stelligste afgeraden.
Wij rekenen op de goede burgerzin van iedereen, zodanig dat de huidige bezoekregels kunnen gehandhaafd blijven.

We willen jullie ook vragen de vorige nieuwspost hieronder van 9 juli omtrent afspraken rond bezoek nogmaals goed door te nemen zodat alles vlot kan blijven verlopen tijdens de bezoeken. 

Vriendelijke groet,
De directie

Update Coronavirus donderdag 9 juli 2020

09/07/2020
Beste familieleden en bezoekers,
Hopelijk stelt u het goed.????????
We hebben gemerkt dat u veel gebruik maakt van de nieuwe mogelijkheden zoals het kamerbezoek of het nuttigen van een drankje in de brasserie. Dit stemt ons heel tevreden. ????????
Vanaf volgende week stellen we een aangepaste regeling voor, die geldig is tot eind augustus. Met dien verstande dat er geen positief geteste bewoner is in deze periode.
We zetten het voor u even op een rijtje:
1. We werken niet meer met een reserveringssysteem;
2. De ingang is vooraan, ter hoogte van het onthaal. Niet meer achteraan, ter hoogte van de brasserie;
3. Registratie/akkoord gaan met verklaring, controle van masker en temperatuurmeting blijven behouden;
4. Iedere bewoner mag 2 personen op bezoek krijgen per bezoekdag, ook in de brasserie. Gelieve onderling afspraken te maken zodat er niet teveel bezoekers zijn. Een bewonerslijst zal aan het onthaal liggen. Een vrijwillige medewerker duidt hierop het bezoek aan;
5. De bezoekuren zijn van 14u tot 16u30;
6. De bezoekdagen zijn van maandag tot en met zaterdag;
7. De brasseriedagen blijven behouden?, zijnde:
• Op maandag voor Hof ter Velde (14u - 16u30)
• Op dinsdag voor Hof ter Kamme (14u - 16u30)
• Op woensdag voor Hof ter Linden (14u - 16u30)
• Op donderdag voor Hof ter Brugge (14u - 16u30)
8. Zowel de bewoner als de bezoeker(s) dragen een masker;
9. Kinderen onder de 12 jaar worden niet toegelaten op de kamer, maar wel in de brasserie en in de tuin . Een masker wordt sterk aanbevolen.
10. De was die niet naar de externe wasserij gaat, wordt opgehaald door de familie in de kamer. De tenten worden afgebroken.
 
??Indien u vragen hebt, kan u ons steeds contacteren op de gekende e-mailadressen of via telefoonnummer 02/759.70.50
 
We willen u nog eens bedanken voor uw blijvende aandacht voor de geldende corona-maatregelen in ons Woonzorgcentrum.
Zoals u weet, blijven de onderstaande aspecten cruciaal en dus ook niet bediscussieerbaar:
• HANDHYGIENE????
• AFSTAND BEWAREN????‍?? ????‍?? ????‍?? ????‍??
• MONDMASKER????
 

De regels voor een kamerbezoek vindt u hier:

1. AAN DE HOOFDINGANG

 • U draagt een persoonlijk stoffen of chirurgisch mondmasker op het moment dat u zich aanmeldt aan het woonzorgcentrum. Indien er problemen zijn met het dragen van een masker, worden er ook spatschermen ter beschikking gesteld op de afdeling.
 • U ontsmet uw handen met de handalcogel
 • Uw temperatuur wordt gemeten. Bij een temperatuur >37.5 wordt u verzocht het bezoek uit te stellen.
 • U wordt gevraagd uw naam, adres en telefoonnummer te registeren alsook de naam van de bewoner bij wie u op bezoek komt. U wordt gevraagd een verklaring op eer te ondertekenen. U verklaart daarbij dat u gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonde en dat u gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest werd op COVID-19.
 • U krijgt een spuitbus met Dettol en papieren doekjes mee naar de kamer. Hiermee ontsmet u op het einde van het bezoek de oppervlakten die u in de kamer heeft aangeraakt. 
 • U neemt de kortst mogelijke weg naar de afdeling. OPGELET: er kunnen maximum 2 personentegelijk de lift nemen.

2. BIJ HET BINNENKOMEN OP DE AFDELING

 • meldt zich aan bij de verpleegpost
 • ontsmet uw handen aan de inkomdeur van de afdeling.
 • U neemt de kortst mogelijke weg naar de kamer en blijft niet in de gang staan praten bij andere bewoners. U raakt in de gang niets aan.

3. OP DE KAMER EN/OF WANDELING IN DE TUIN

 1. U blijft tijdens het bezoek op de kamer, graag de deur open houden
  1. U mag de propere was of versnaperingen, geschenken,..  zelfmee naar de kamer nemen en opbergen.
  2.  U neemt tijdens het bezoek plaats op een stoel bij de bewoner en u respecteert hierbij de afstand van 1.5 meter. U blijft uw mondmasker ophouden.
  3. U raakt zo weinig mogelijk oppervlakten aan. 
 2. U wil een wandeling maken in de tuin: u verlaat hierbij het domein niet
  1. Gelieve het personeel te verwittigen indien u met de bewoner de afdeling verlaat! U neemt de kortst mogelijke weg naar de tuin via de achteringang. In de tuin respecteert u de afstand van 1.5 meter en draagt u een mondmasker. 
  2. ontsmet uw handenbij het binnenkomen van het woonzorgcentrum via de achteringang en bij het binnenkomen op de afdeling. 
 3. Een bezoek aan de brasserie is enkel mogelijk op de vastgestelde brasseriedagen(maandag HTV, dinsdag HTK, woensdag HTL en donderdag HTB van 14u-16u30)

4. OP HET EINDE VAN HET BEZOEK

 • ontsmet alle oppervlaktendie u heeft aangeraakt in de kamer met Dettol
 • verwittigthet personeel op de afdeling wanneer u vertrekt via een beloproep op de kamer.
 • ontsmet uw handen bij het buitengaan van de afdeling en u neemt de kortst mogelijke weg terug naar de hoofdingang.
 •  U bezorgt de spuitbus Dettol terug aan de medewerker aan de hoofdingang
 
Met vriendelijke groet,
De directie

Update coronavirus woensdag 24 juni 2020

24/06/2020
Beste familieleden en bezoekers,
De afgelopen 2 weken werd de formule van bezoek, buiten of in de brasserie, door zo wat iedereen als een zeer positieve verbetering gezien, zowel door de bewoners als door de familie. Vanaf maandag 29 juni 2020 zetten we een volgende stap. Het principe is 2-maal per week op bezoek. U heeft de keuze tussen:
• 1 x bezoek in de brasserie en 1 x op de kamer
• 2 x bezoek op de kamer
Met maximum 2 bezoekers op de kamer en maximum 3 bezoekers in de brasserie. Tijdens uw bezoek kan u een wandeling maken in het park met maximum 2 bezoekers tegelijk. De brasserie is enkel toegankelijk op de vaste bezoekdag voor uw afdeling (zie hieronder)
We gaan werken met het reservatiesysteem Doodle. U kan uw bezoek boeken via volgende links:
hof ter linden brasserie: https://doodle.com/poll/yhfs5b3yqcrpdzm6
hof ter linden kamer:  https://doodle.com/poll/6zp6txa3r6fmi64s
hof ter velde brasserie : https://doodle.com/poll/anug5ggpvy7rutsu
hof ter velde kamer: https://doodle.com/poll/9zwkmp4mg8h5amfw
hof ter brugge brasserie: https://doodle.com/poll/cddgigpqndua3p8t
hof ter brugge kamer: https://doodle.com/poll/ugezapc8fz5bibt4
hof ter kamme brasserie: https://doodle.com/poll/yt8r2huqea5k2dtv
hof ter kamme kamer: https://doodle.com/poll/nxguzydtff294w85
Gelieve binnen uw familie afspraken te maken zodanig dat er geen dubbele boekingen zijn. Vragen omtrent bezoek kan u voortaan stellen via bezoek@olvlourdes.be .
 
1. Een bezoek in de tuin of de brasserie. Wanneer:
• Op maandag voor Hof ter Velde (14u - 16u30)
• Op dinsdag voor Hof ter Kamme (14u - 16u30)
• Op woensdag voor Hof ter Linden (14u - 16u30)
• Op donderdag voor Hof ter Brugge (14u - 16u30)
Waar aanmelden: aan de achterzijde van de brasserie zoals heden, met mondmasker. Na ontsmetting van de handen, registratie en temperatuursmeting kan u uw familielid buiten of in de brasserie ontmoeten. De bewoner en de bezoeker dragen steeds een mondmasker en houden minstens 1,5 meter afstand.
 
U kan een drankje of een versnapering aankopen in de brasserie. Eigen drankjes en versnaperingen zijn niet toegestaan. Consumpties worden afgerekend via een electronische betaalmodule , cash wordt voorlopig niet aanvaard.
Propere was en andere geschenken kunnen iedere dag worden afgegeven aan het aanmeldingspunt in de brasserie tijdens de bezoekuren.
 
2. Een kamerbezoek:
Wanneer: Van maandag tot en met zaterdag van 14u tot 16u30
Waar aanmelden: Aan de voordeur met mondmasker. Nadien dient u de hygiënevoorschriften toe te passen:
• ontsmetten van de handen,
• registratie en temperatuursmeting. Bij een temperatuur van 37,5°C of meer, kan het bezoekmoment niet plaatsvinden.
• U krijgt een flacon dettol waarmee u de stoel en andere vlakken die u hebt aangeraakt in de kamer, ontsmet.
• U neemt de kortste weg naar de kamer en neemt de kortste weg terug naar buiten.
• Elke interactie met andere bezoekers/bewoners wordt vermeden.
• U overhandigt de flacon dettol terug aan de medewerker aan het onthaal.
• Geschenken, propere was, … mag u meenemen naar de kamer en zet deze op de juiste plaats. Vuile was mag ook worden meegenomen.
• U kan een wandeling met uw familielid maken in de tuin.
• De bewoner en de bezoeker dragen steeds een mondmasker.
• U houdt op de kamer, alsook buiten, steeds minimum 1,5 meter afstand. Een bezoek aan de brasserie is niet mogelijk tijdens een kamerbezoek.
Deze regeling geldt voor 2 weken.
Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen helaas nog niet op bezoek komen.
Raambezoeken lopen gewoon door en kunnen via het e-mailadres bezoek@olvlourdes.be worden aangevraagd.
Een bezoek extern kan op aanvraag. U dient hiervoor een mail te sturen naar het betrokken diensthoofd.
De bewoners die palliatief zijn, die bedlegerig zijn, alsook koppels waarvan de echtgenoot/echtgenote thuis woont, ontvangen bezoek op hun kamer zoals voorheen. Dit gebeurt in overleg met familie, CRA, directie en diensthoofd.
 
Indien u vragen hebt, kan u ons steeds contacteren:
Bea Valckenaers diensthoofd Hof ter Velde: beavalckenaers@olvlourdes.be
Jamila Tahri diensthoofd Hof ter Brugge: jamilatahri@olvlourdes.be
Tamara Opsteyn diensthoofd Hof ter Linden:tamaraopsteyn@olvlourdes.be
Sonia Loyens diensthoofd Hof ter Kamme: sonialoyens@olvlourdes.be
Eddy Peeters verpleegkundig zorgadviseur: eddypeeters@olvlourdes.be
Suzanne Vergauwen directeur bewonerszorg:suzannevergauwen@olvlourdes.be
Martine Engelen algemeen directeur: martineengelen@olvlourdes.be
Dr. Lore Wittevrongel coördinerend raadgevend arts: lore.wittevrongel@gmail.com
 
Telefoonnummer 02 759 70 50
 
Met vriendelijke groet, De directie

Update coronavirus donderdag 11 juni 2020

11/06/2020

Beste familieleden, beste bezoekers,

Hierbij sturen wij u een beschrijving van de bezoekregeling vanaf maandag 15 juni 2020.

Zoals in het schrijven van dinsdag ll. vermeld, gaan we ons houden aan een vaste dag per afdeling.

Maandag:         Hof ter Velde
Dinsdag:           Hof ter Kamme
Woensdag:       Hof ter Linden
Donderdag:      Hof ter Brugge

Iedere bewoner kan drie personen ontvangen per week. In de week nadien mogen het drie andere personen zijn. Indien mogelijk natuurlijk wel liefst zoveel mogelijk dezelfde personen.

De bezoekuren zijn van 10u tot 12u en van 14u30 tot 16u30.

U kan een afspraak boeken voor een bezoek in de voormiddag of de namiddag. De duur van het bezoek is onbeperkt tijdens de bezoekuren. Het bezoek zal zoveel als mogelijk buiten doorgaan. We voorzien voldoende tafels buiten. Bij regen of koud weer gaat het bezoek door in de brasserie. 

Tijdens uw bezoek kan u een wandeling maken in de tuin;  1 op 1 en de bewoner steeds in een rolstoel en met voldoende afstand. 1 bezoeker maakt een wandeling met de bewoner. Indien er nog twee andere bezoekers zijn, blijven zij gewoon aan de tafel. Nadien kan een andere bezoeker opnieuw een wandeling maken enz.

De bezoeker meldt zich aan ter hoogte van de achterzijde van de brasserie. De veiligheidsmaatregelen blijven uiteraard van kracht:

 • Respect voor social distancing
 • Elk bezoek wordt geregistreerd
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als de bewoner en bezoeker, gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek, geen symptomen vertoonden en in de afgelopen 14 dagen niet positief testten
 • Respect voor de correcte handhygiëne
 • De temperatuur wordt gemeten
 • De bewoner en bezoekers dragen een mondmasker

Enkele praktische afspraken:

 • Er worden voorlopig geen drankjes geserveerd
 • Toiletbezoek is toegestaan
 • Voorlopig worden externe familiebezoeken of wandelingen buiten het domein niet toegestaan
 • Er kan niets overhandigd worden aan de bewoner. Hiervoor zullen karren worden opgesteld, waar u geschenken, versnaperingen en de propere was kan achterlaten. Het moment van woensdag tussen 14u en 18u vervalt.
 • Het ophalen van de vuile was blijft ongewijzigd
 • Graag uw bezoek ten laatste drie dagen op voorhand aanvragen via mail: animatie@olvlourdes.be
 • De raammomenten blijven behouden
 • De binnentuinen blijven voorbehouden voor onze bewoners

De bewoners die palliatief zijn, die bedlegerig zijn, alsook koppels waarvan de echtgenoot/echtgenote thuis woont, kunnen bezoek op hun kamer ontvangen. Dit gebeurt steeds in overleg met familie, CRA, directie en diensthoofd.

We weten dat we sommige families teleurstellen omdat er geen bezoek mogelijk is tijdens de avonduren of in het weekend. Helaas is dit voorlopig niet mogelijk omwille van organisatorische redenen. 

Deze regeling wordt na twee weken geëvalueerd.

Wij kijken er alvast naar uit.

Indien u vragen hebt, kan u ons steeds contacteren:

Bea Valckenaers           diensthoofd Hof ter Velde                   beavalckenaers@olvlourdes.be

Jamila Tahri                 diensthoofd Hof ter Brugge                  jamilatahri@olvlourdes.be

Tamara Opsteyn           diensthoofd Hof ter Linden                  tamaraopsteyn@olvlourdes.be

Sonia Loyens                diensthoofd Hof ter Kamme                 sonialoyens@olvlourdes.be

Eddy Peeters               verpleegkundig zorgadviseur               eddypeeters@olvlourdes.be

Suzanne Vergauwen     directeur bewonerszorg                      suzannevergauwen@olvlourdes.be

Martine Engelen          algemeen directeur                             martineengelen@olvlourdes.be

Dr. Lore Wittevrongel  coördinerend raadgevend arts             lore.wittevrongel@gmail.com

 

Telefoonnummer        02 759 70 50

 

Met vriendelijke groet,

De directie

Update coronavirus dinsdag 9 juni 2020

09/06/2020

Beste familie, beste bezoekers,

Via de link onderaan deze brief informeren wij U over de Algemene principes voor de bezoekregeling die we in het weekend mochten ontvangen van het Agentschap.

Het is de bedoeling dat ieder Woonzorgcentrum binnen de eigen context en eigen omstandigheden hiermee aan de slag gaat. Elke situatie is immers anders en vergt een eigen aanpak en regeling.

Gelet op het feit dat bij ons 156 bewoners wonen, is dit een complexe opdracht en hebben we nog een aantal dagen nodig om hier verder aan te werken. 

Zoals reeds dikwijls gezegd in onze brieven, is het onze taak om een goed evenwicht te vinden tussen menselijkheid en veiligheid. Nu nog steeds, wanneer we ons in de staart van de epidemie bevinden, blijft dit van groot belang. We moeten voor ogen houden dat het virus niet weg is, dat er nog steeds uitbraken in Woonzorgcentra zijn, zelfs in onze regio. De veiligheid van onze bewoners en de medewerkers is en blijft een absolute voorwaarde.

We laten u nu reeds weten dat de versoepeling inzake het bezoek ingaat op maandag 15 juni. 

Een gedetailleerde beschrijving van de regeling zullen wij u op het einde van de week overmaken. 

Wat we wel al kunnen meegeven, is dat we verder gaan werken met een vaste dag per dienst.

 • Maandag: Hof Ter Velde
 • Dinsdag: Hof Ter Kamme
 • Woensdag: Hof Ter Linden
 • Donderdag: Hof Ter Brugge

U kan voor volgende week al een afspraak maken via het e-mailadres animatie@olvlourdes.be
Graag erbij vermelden of u in de voor- of namiddag op bezoek wil komen. 

Velen onder u zullen graag een attentie brengen voor vaderdag. Dat kan uitzonderlijk op vrijdag 12 juni aan het onthaal tussen 8u30 en 13u.

Met vriendelijke groet,

Martine Engelen - Algemeen Directeur
Suzanne Vergauwen - Directeur Bewonerszorg
Dr. Lore Wittevrongel - CRA OLV Lourdes

 

Link met informatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid inzake 'Algemene principes voor de bezoekregeling in Woonzorgcentra': 

algemene principes voor de bezoekregeling in - Zorg en ...www.zorg-en-gezondheid.be › sites › files › atoms › files

Update coronavirus vrijdag 5 juni 2020

05/06/2020

Beste families

 

Zonet hebben we bericht gekregen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid dat de bezoekregeling voor Woonzorgcentra kan versoepeld worden.

 

We zijn hier uiteraard erg blij mee. De komende dagen zullen we intern bekijken hoe we best het evenwicht vinden tussen veiligheid en welzijn. We willen jullie zo goed als mogelijk informeren over wat, wanneer en hoe bezoek mogelijk zal zijn.

U wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

 

We zijn ervan overtuigd dat u, en onze bewoners, er alvast naar uitkijken.

 

 

Met vriendelijke groet,

De directie

Coronavirus maatregelen Dinsdag 26 mei 2020

26/05/2020

Beste familieleden en bezoekers,

Hierbij wat nieuws uit ons Woonzorgcentrum. Met betrekking tot de versoepeling van de maatregelen kunnen wij U mededelen dat:
???? Sinds maandag de bewoners zonder begeleider een wandeling kunnen maken in de binnentuinen en op de terrassen. Ook in de gang, waar uw familielid een kamer betrekt, is er een volledige bewegingsvrijheid zonder begeleider, mits voldoende afstand. ????‍??????‍??????‍??????‍??????‍??????‍??
???? Onze kine’s , medewerkers van wonen en leven alsook de ergotherapeuten proberen de bewoners zoveel mogelijk te laten bewegen door individueel begeleide wandelingen te maken met de bewoners in ons park.?????‍??
???? De huisartsen worden vanaf dinsdag 2 juni terug verwacht, momenteel enkel voor een dringend gezondheidsprobleem. ????‍??????‍??De andere opvolgingen blijven door onze coördinerende arts uitgevoerd worden. Dit om het aantal verschillende extrene personen die in ons wzc binnenkomen te blijven beperken. 
???? Onze live- en raambezoeken verlopen vlot. Op de vraag van versoepeling hieromtrent kunnen wij jullie nog geen antwoord geven. Uiteraard zullen wij U onmiddellijk informeren als het Agentschap nieuwe richtlijnen uitvaardigt.
???? Vanaf heden mag er op woensdag (tussen 14u en 18u) vers fruit worden afgegeven worden voor jullie familieleden.
????????????????????????????????????????????????????
We voegen hier nog wel aan toe, dat het steeds mogelijk is geweest en zal blijven dat fruit kan worden besteld intern. De aanrekening is marktconform. Yoghurt kunnen we helaas niet aanvaarden omwille van de noodzakelijke bewaring in een koelkast. 
???? We blijven herhalen bij onze personeelsleden dat ze de regels inzake handhygiëne, beschermingsmateriaal en afstand strikt moeten blijven opvolgen.????????????????

Update coronavirus maandag 18 mei 2020

18/05/2020

Beste familieleden, 

Onze eerste bezoekdag is volop bezig en verloopt vlot. We zien blije gezichten. Het verheugt ons dat we de families terug kunnen ontvangen.

Vanaf morgen, 19 mei 2020, zullen onze pedicure en onze kapster ook terug opstarten mits de naleving van strenge veiligheidsmaatregelen. Er wordt 1 op 1 gewerkt en eenzelfde afdeling per dag.

De huisartsen ontvangen we terug op dinsdag 2 juni. Onze coördinerende arts blijft nadien ook nog een cruciale rol spelen. In afwachting hiervan werken we strikte richtlijnen uit, die we voorleggen aan onze huisartsen.

Bij een bewoner met een besmetting wordt uiteraard alles herbekeken.

 

Geniet nog van deze mooie dag. Wij doen dit alvast ook!

Vriendelijke groeten,

De directie

Update coronavirus vrijdag 8 mei 2020

08/05/2020

Vanaf maandag 11 mei zal er aan de bewoners worden voorgesteld om terug samen te eten en samen een activiteit te doen op de afdeling. Dit zal telkens georganiseerd worden per drie, maximum vier bewoners, met de nodige afstand.

Sinds 21 april zijn we terug gestart met wandelingen buiten, maar dit in de binnentuinen of op de terrassen.

Vanaf volgende week gaan we dit uitbreiden in het park. Iedere bewoner zal vergezeld zijn van een zorgverlener. Behalve op woensdagnamiddag omdat het dan te druk is met de levering van was en andere zaken.

Door de recente bemoedigende cijfers inzake de coronabesmettingen hebben wij besloten om beperkt bezoek toe te laten vanaf maandag 18 mei. U kan hiervoor een afspraak maken via het e-mailadres van de animatie: animatie@olvlourdes.be. De bezoeken gaan door in de brasserie en worden gepland voor: Hof ter Velde op maandag, Hof ter Kamme op dinsdag, Hof ter Linden op woensdag en Hof ter Brugge op donderdag, telkens tussen 10u en 11u30 en tussen 13u30 en 17u. U kan zich aanmelden ter hoogte van de achterzijde van de brasserie. Er zal een veilige afstand gecreëerd worden. Het bezoek kan slechts doorgaan op volgende voorwaarden:

 • Iedereen respecteert maximaal de social distancing;
 • Per bezoekmoment is in de opstartfase voorlopig maximum 1 persoon per bewoner toe-gelaten. De bezoeker is steeds dezelfde persoon. We houden rekening met de voorkeur die de bewoner ons aangeeft en of er al of niet bezoek kan komen. Het diensthoofd van de betrokken afdeling zal u hierover contacteren;
 • Elk bezoek wordt geregistreerd (met aandacht voor de privacyregels);
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als de bezoeker en bewoner, gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek, geen symptomen vertoonden en in de afgelopen 14 dagen niet positief testte;
 • Er is geen bezoek mogelijk bij bewoners met een (vermoedelijke) COVID-besmetting (behoudens uitzondering , bijvoorbeeld palliatieve bewoners);
 • Een correcte handhygiëne is verplicht. Bezoekers ontsmetten hun handen voor en na het bezoek;
 • De bewoners dragen een chirurgisch masker;
 • De bezoekers dragen een mondmasker dat ze zelf meebrengen (stoffen of chirurgisch);
 • De bewoners kunnen voorlopig niet zelf elders op bezoek gaan;

 

 

 • Het bezoek kan max. 30 minuten duren (om iedereen aan de beurt te laten)
 • Fysiek contact is helaas niet mogelijk. Geschenken kunnen ook niet worden doorgegeven. Toiletbezoek is evenmin mogelijk.

Het wordt vast voor iedereen een fijn weerzien! We begrijpen dat de bewoners en de familie reikhalzend uitkijken om elkaar terug te zien. Toch dienen we erover te waken dat de voorwaarden strikt worden gevolgd, aangezien de veiligheid van onze kwetsbare bewoners voorop staat.

De raammomenten lopen gewoon door. Hiervoor kan u ook een afspraak maken via e-mail. Deze zullen doorgaan ter hoogte van de kinéruimte.

Indien er een bewoner met (al dan niet) bevestigde COVID-19 is op een bepaalde gang, dienen de maatregelen voor de bewoners die op deze gang wonen helaas terug verstrengd te worden. Mocht dit het geval zijn zullen we de familieleden van de desbetreffende gang persoonlijk contacteren.

Update coronavirus woensdag 6 mei 2020

06/05/2020

We hebben zo net de resultaten ontvangen van de testen van het personeel.

116 medewerkers testte negatief. 1positief.

Deze medewerker was aan het werk op Hof ter Kamme. We hebben haar reeds naar huis laten gaan.

Het betreffende personeelslid vertoont geen enkel symptoom.

De procedure volgens het Agentschap is dat een asymptomatische zorgverlener , 7 dagen thuis blijft in thuisisolatie. De directie wenst hier verder in te gaan. We voorzien voor deze medewerker aanstaande maandag terug een test. De zorgverlener start pas terug op als de test negatief is.

De families van de bewoners van Hof ter Kamme zullen begrijpelijk ongerust zijn. We kunnen u mededelen dat deze medewerker de veiligheidsmaatregelen perfect heeft opgevolgd . De bewoners stellen het ook allemaal goed.

We dienen u ook mede te delen dat geen enkele bewoner van het huis nog in preventieve isolatie is.

De raamcontacten voorzien vanaf morgen , gaan gewoon door.

Update coronavirus zondag 3 mei 2020

03/05/2020

Gisterenavond zijn de resultaten van de testen binnengekomen. 

Wij zijn blij u te kunnen melden dat iedere bewoner negatief heeft getest op het coronavirus.

Dit is bijzonder goed nieuws en we zijn uiteraard verheugd met het resultaat.

We zijn bijzonder trots op de inspanningen die, wekenlang, gezamenlijk zijn geleverd door onze personeelsleden. 

Het is vanzelfsprekend dat alertheid, waakzaamheid en gedetailleerde opvolging van onze bewoners van toepassing blijft.

Morgen, 4 mei 2020, worden al onze personeelsleden getest. We hopen op een gelijkaardig resultaat. 

Update maatregelen in huis

23/04/2020

Beste familie en vrienden van onze bewoners,

We willen jullie blijven informeren over het reilen en zeilen in ons huis.

Er zijn nagenoeg geen afwezigheden bij het personeel. Zij doen hun uiterste best om een zinvolle dagbesteding aan te bieden aan de bewoners, zodat het gemis van de familieleden een beetje draaglijk blijft. Zo worden er o.a. persoonsgebonden activiteiten georganiseerd, gesprekken en contacten met familie, een nieuwe Weeswijzer vol met leuke spelletjes en puzzels is samengesteld en we zijn terug gestart met wandelingen in de buitenlucht.

Uiteraard kunnen jullie nog steeds komen zwaaien op eender welk moment of een Skype-sessie aanvragen. Een raammoment, met de bewoners die een kamer hebben gelegen aan de binnentuin, kan na afspraak. 

Aangezien onze bewoners, meer dan ooit, extra individueel worden ondersteund, werden de momenten van het brengen van propere was, cadeaus, droge voeding, bloemen... teruggebracht naar 1 moment: namelijk op woensdag tussen 14u en 18u.

Als jullie vragen hebben over het beleid of de gezondheidstoestand van uw familie, aarzel niet om het diensthoofd of de directie te contacteren.

Zoals jullie merken, wij houden de moed erin!

Update richtlijnen in huis

24/03/2020

We proberen jullie via dit platform een zo goed mogelijk beeld te geven van het leven en de werking in ons huis tijdens deze Corona-tijden. 
Misschien is het daarom ook eens goed om de laatste richtlijnen en uitvoeringen daarvan even op een rijtje te zetten: 
????Onze bewoners dienen niet verplicht op de kamers te verblijven. Onze bewoners kiezen zelf of ze dit willen of niet. We stellen wel vast dat heel wat bewoners dit wenselijk achten, dan is dit natuurlijk ook geen probleem. 
????Wandelen in de gang is toegestaan & wordt zelfs aangemoedigd. 
????Een wandeling in de binnentuin of in ons park met begeleiding wordt evenals toegestaan en aangemoedigd. ????????????????
????Samen eten in de living kan zeker ook nog. Onze tafels werden zo geschikt dat de bewoners ruim genoeg van elkaar zitten. 
????De begeleiders wonen en leven, ergotherapeuten & kinesisten zetten zich maximaal & creatief in om activiteiten te organiseren en het sociaal contact hoog te houden. Ook activiteiten met 3 tot 4 bewoners worden nog steeds georganiseerd in de livings.
????Er wordt maximaal ingezet om bewoners met hun familie te laten communiceren via video- en telefoongesprekken, foto’s, opgenomen videoboodschappen, raambezoeken, brieven en kaartjes. 
 

Update regeling was en post

20/03/2020
page1image256

Update coronavirus zondag 15 maart 2020

15/03/2020

Wij staan nauw in contact met alle instanties die ons advies geven en maatregelen opleggen aangaande onze ouderenpopulatie. Er werd vanochtend dan ook beslist alle groepsactiviteiten voor onze bewoners te annuleren. Wij blijven uiteraard maximaal inzetten op individuele momenten en het volbrengen van contacten tussen de bewoner en zijn/ haar familie. Zo kunnen jullie vele foto's terugvinden op de facebookpagina van ons huis, er wordt getelefoneerd, geskypt en 'lekkere, ouderwetse brieven' geschreven. Er worden wandelingen met de bewoner en begeleider georganiseerd, drankjes naar de afdeling gebracht (aangezien de cafetaria gesloten is), geantwoord en gerustgesteld op de vragen die onze bewoners hebben, enz. 

#allentegencorona #oneteam #samensterk

Contact met jouw familielid

15/03/2020

 

Ieder die wenst kan te allen tijde in de brievenbus (buiten) aan het onthaal een kaartje, brief, tekening, enz. komen posten voor zijn/haar familielid. Deze brievenbus wordt dagelijks leeggemaakt & de post diezelfde dag aan de bewoners gebracht.

Wil je liever een videoboodschap maken? Zender 'één' biedt de mogelijkheid om persoonlijke videoboodschappen online door te geven. Deze boodschappen worden dagelijks rond 17u op 'één uitgezonden. Link: www.een.be/eenvoorallen

#allentegencorona #oneteam #samensterk

Update coronavirus donderdag 12 maart 2020

12/03/2020

Beste familie en bezoekers         

 

In de nota van het Agentschap Zorg en Gezondheid, die we woensdag 12 maart om 22u mochten ontvangen, wordt bevestigd dat er een algemeen bezoekersverbod is met ingang van 12 maart 2020 t.e.m. 19 april 2020.

 

Zoals woensdag al aan u is gecommuniceerd, is dit een maatregel die bijzonder ingrijpend is voor de bewoner en de familie, bezoeker.

 

Volgende praktische regelingen werden vanmorgen vastgelegd:

 

 • Op maandag van 18u-19u
 • Op woensdag van 14u-16u
 • Op vrijdag van 14u-16u

 

kan u langskomen voor het ophalen en brengen van de was, het brengen en ophalen van de post, het brengen van versnaperingen en toiletartikelen, enz..

 

De zijingang ter hoogte van de brasserie zal hiervoor geopend worden. Parkeren is uitzonderlijk mogelijk aan de achterzijde van het gebouw, ter hoogte van de brasserie.

We zullen dan deze goederen zo snel als mogelijk aan uw familie bezorgen.

 

Deze donderdagvoormiddag zijn ook reeds de ergotherapeuten, kinesisten en medewerkers van de animatie aan de slag gegaan om hun activiteiten aan te passen.

Deze donderdagnamiddag hebben zij ruim de tijd genomen om al de bewoners op een rustige en serene manier in te lichten over de nieuwe maatregelen. Verder zullen zij nadenken over activiteiten die het contact met de familie in stand kunnen houden. We denken hierbij aan het organiseren van telefoongesprekken, skype-sessies, foto’s via de computer, enz..

Per uitzondering zullen er ook activiteiten in het weekend georganiseerd worden.

We zullen u zo snel mogelijk hierover verder informeren.

 

We hebben al verschillende mails en telefoons gekregen van familieleden over de definitie van mantelzorger.

Hierbij geven we de definitie uit de nota van het Agentschap Zorg en Gezondheid:

“Toegang tot het woonzorgcentrum is enkel mogelijk door medewerkers, externe medische en paramedische hulpverleners (artsen, kinesitherapeuten, apotheker, pedicure, kapper, …), stagiairs, geregistreerde vrijwilligers en mantelzorgers die instaan voor essentiële zorgtaken.”

 

Indien u graag nog meer gegevens wenst, kan u steeds terecht bij:

 

Bea Valckenaers                             diensthoofd Hof ter Velde           beavalckenaers@olvlourdes.be

Jamila Tahri                                     diensthoofd Hof ter Brugge        jamilatahri@olvlourdes.be

Tamara Opsteyn                              diensthoofd Hof ter Linden         tamaraopsteyn@olvlourdes.be

Sonia Loyens                                  diensthoofd Hof ter Kamme        sonialoyens@olvlourdes.be

Eddy Peeters                                   verpleegkundig zorgadviseur     eddypeeters@olvlourdes.be

Suzanne Vergauwen                       Directeur bewonerszorg             suzannevergauwen@olvlourdes.be

Martine Engelen                              Algemeen Directeur                    martineengelen@olvlourdes.be

 

Telefoonnummer:                          02 759 70 50

 

Nuttige website:                             www.zorg-en-gezondheid.be

ondersteund door